Menu
Direktør Per Mathis Kongsrud i Finanstilsynet la torsdag fram rapporten som viser at selv om norske banker er solid, så har bedringen i soliditet avtatt. Foto: Stian Lysberg Solum / NTB

Finanstilsynet advarer mot et mulig tilbakeslag i norsk økonomi

Norske banker må være forberedt på urolige tider og å håndtere et overraskende, framtidig tilbakeslag i norsk og internasjonal økonomi, advarer Finanstilsynet.

Av NTB | 06.06.2024 09:23:14

Økonomi og næringsliv: – Erfaringer viser at kriser kan komme brått, spre seg raskt og forsterkes gjennom det finansielle systemet. Bankene må ha tilstrekkelig egenkapital til å kunne bære risiko og yte lån, også i nedgangstider, sier finanstilsynsdirektør Per Mathis Kongsrud.

Han la torsdag morgen fram rapporten Finansielt utsyn, som viser at norske banker er solide, men at norske husholdninger fortsatt har høy gjeld i forhold til inntekten.

Rapporten kommer to ganger i året og ble lagt fram på en pressekonferanse med etterfølgende fagseminar om kapitalkrav og endringer i regelverket for kapital krav for bankene.

Men usikkerheten er stor, understreket Kongsrud. En eskalering av geopolitiske spenninger kan føre til forstyrrelser i internasjonal handel, brå utslag i råvarepriser, økt inflasjon og rente og uro i finansmarkeder internasjonalt.

Finanstilsynets årlige stresstest av norske banker viser at bankene i gjennomsnitt er solide, men at kapitaldekningen vil kunne bli vesentlig svekket i et kraftig tilbakeslag.

– De samfunnsøkonomiske kostnadene ved finansielle kriser kan bli svært høye, poengterer Kongsrud.

Bankenes tap på utlån øker, særlig på utlån til bedrifter, men også på utlån til personer. Tapene er høye, men vesentlig lavere enn bankenes tap under bankkrisen på begynnelsen av 1990-tallet, ifølge scenarioet.

– Bankenes evne til å bære risiko og yte nye lån til kredittverdige kunder i nedgangstider forutsetter at bankene har tilstrekkelig egenkapital. De siste par årene har bedringen i bankenes soliditet flatet ut. Norske banker bør oppfylle regulatoriske krav med god margin, sier Kongsrud.

– De viktigste sårbarhetene i det norske finansielle systemet er fremdeles høy husholdningsgjeld og høye bolig- og næringseiendomspriser, sier finanstilsynsdirektør Per Mathis Kongsrud.

Finanstilsynet har testet konsekvensene av et scenario der en forverring av geopolitiske konflikter fører til høyere inflasjon og renter nasjonalt og internasjonalt. Brutto nasjonalprodukt faller, arbeidsledigheten løker og bolig- og næringseiendomsprisene faller.

Flere nyheter: