Menu
Voksne ukrainske flyktninger som kom til Norge i løpet av 2022, rapporterer spesielt om dårligere tannhelse, sammenlignet med nordmenn. Illustrasjonsfoto: Tore Meek / NTB

FHI: Ukrainske flyktninger melder om dårligere helse enn nordmenn

Folkehelseinstituttet sier flyktninger fra Ukraina vurderer helsen sin alt i alt som dårligere, spesielt tannhelsen, sammenlignet med den norske befolkningen.

Av NTB | 15.05.2023 14:24:39

Politikk: FHI ønsker å kartlegge behovet for helsetjenester hos ukrainske flyktninger. I tiden 28. oktober 2022 til 31. januar 2023 fikk de inn 731 besvarte, digitale spørreskjemaer fra voksne flyktninger fra Ukraina. Svarene deres ble vektet og sammenlignet med fem fylkeshelseundersøkelser gjennomført i den norske befolkningen mellom 2020 og 2022. Resultatene er presentert i rapporten Healthcare needs among refugees from Ukraine arriving in Norway during 2022.

Seniorrådgiver og lege Angela S. Labberton understreker på FHIs nettsider at funnene kun er basert på dem som selv har valgt å svare. Hun mener likevel at funnene gir et overordnet bilde av helsetilstanden og -behovet til flyktningene.

– Sammenlignet med den norske befolkningen vurderte flyktningene fra Ukraina helsen sin alt i alt som dårligere, og spesielt tannhelsen. Cirka halvparten av flyktningene vurderte sin helse som god eller veldig god, og litt under en tredel vurderte sin tannhelse som god eller veldig god. Cirka tre firedeler blant det norske utvalget svarte det samme, både når det gjelder helsen alt i alt og tannhelsen, sier Labberton.

En høyere andel av flyktningene rapporterte også om langvarige sykdommer eller helseproblemer, og flere symptomer på psykiske plager.

Labberton mener også svarene viser et forbedringspotensial når det gjelder å gi nyankomne flyktninger forståelig informasjon om helsetjenesten i Norge. To av fem svarte at de hadde fått informasjon om helsetjenesten i Norge på en måte som de kunne forstå, mens halvparten svarte at de «i noen grad» forsto informasjonen.

(©NTB)

Flere nyheter: