Menu
Allerede i mai 2020 dukket det opp pasienthistorier om senfølger av covid-19, som kan gi en rekke generelle symptomer, som utmattelse, hukommelsesproblemer, tung pust og smerter i muskler og hodet. Illustrasjonsfoto: Gorm Kallestad / NTB

FHI: Psykiske plager og luftveisproblemer kan ha økt risikoen for senfølger av covid-19

Andelen som oppsøkte lege for senfølger etter covid-19, var høyere blant smittede som før pandemien hadde psykiske- eller respiratoriske helseplager.

Av NTB | 28.09.2023 13:22:34

Fritid: Det viser en ny studie fra Folkehelseinstituttet (FHI) basert på data fra beredskapsregisteret (BeredtC19). Også kvinner, middelaldrende og de som ble smittet med Wuhan-viruset gikk i større grad enn andre smittede til lege med senfølger.

214.667 personer i alderen 30–70 år ble fulgt i 180 dager etter at de ble registrert smittet med SARS-CoV-2 i perioden juli 2020 til januar 2022.

Men å identifisere gruppene, kan bidra til å forutsi hvem som vil søke hjelp.

– Helsetjenestebruk knyttet til psykologiske, respiratoriske og uspesifikke helseplager i årene før pandemien var forbundet med en forhøyet risiko for legediagnostiserte senfølger etter covid-19-tilstand etter smitte. Vi fant også at individer smittet med den første virusvarianten hadde en høyere risiko for senfølger etter covid-19, sier seniorrådgiver Bjørn-Atle Reme ved FHI.

– Mens risikoen var høyere blant kvinner og middelaldrende, fant vi ingen tydelig forskjell i utbredelsen av senfølger etter covid-19 på kryss av sosial bakgrunn knyttet til utdanningsnivå eller inntekt, fortsetter han.

– Resultatene viste relativt god presisjon for disse modellene, samt at et lite knippe forklaringsvariabler knyttet til alder, kjønn og helsehistorikk ville kunne være tilstrekkelig for å øke treffsikkerheten med opptil 10 ganger det man ville oppnådd ved tilfeldig gjetning, sier Reme.

En enkel sjekkliste med ja/nei-spørsmål ville kunne fungere som et prognostisk verktøy for tidlig henvisning til rehabilitering eller behandling.

Ifølge FHI gis diagnosen «senfølger etter covid-19» vanligvis minst tre måneder etter gjennomgått korona, når symptomer som går ut over funksjon i dagliglivet, har vart i minst to måneder.

Studien fant demografiske, sosioøkonomiske og helsemessige faktorer som gikk igjen hos dem som oppsøkte lege. Studien kan imidlertid ikke konkludere med at disse gruppene faktisk får senfølger i større grad. Det kan nemlig være at dette er grupper som i utgangspunktet har en tilbøyelighet til å søke hjelp.

Studien benyttet også registerdata fra perioden 2017–2019 og maskinlæringsalgoritmer for å beregne hvem som ville få senfølger etter covid-19.

(©NTB)

Flere nyheter: