Menu
Det er mørke skyer i horisonten knyttet til blant annet kostnadene i barne- og ungdomsidretten. Foto: Terje Pedersen / NTB

Fersk rapport slår alarm om barneidretten: – Gir grunn til bekymring

En ny rapport viser nedgang i sponsorinntekter til norske idrettslag og økning i antallet barn og unge som ikke kan betale for å delta. Det gjør idrettsforbundet bekymret.

Av NTB | 01.06.2024 11:03:01

Politikk: Rapporten, som er utarbeidet av Deloitte, ble presentert på Norges Idrettsforbunds ledermøte i Ålesund lørdag.

Analysene viser at medlems- og treningsavgiftene i barne- og ungdomsidretten har økt siden 2019, men at de er på nivå med den generelle prisveksten i samme periode. Samtidig er det mørke skyer i horisonten.

Utfordringene som pekes på indikerer ifølge idrettsforbundet for at det vil kreve en ekstraordinær innsats og særskilte tiltak for å opprettholde det som beskrives som et godt og bærekraftig aktivitetstilbud de kommende årene.

– Undersøkelsen avdekker flere forhold som gir grunn til bekymring. Det er nedgang i sponsorinntekter til idrettslagene og økning i antallet som ikke kan betale for å delta. Det fremstår også mer krevende å rekruttere frivillige, sa idrettsstyremedlem Astrid Strandbu til ledermøtet.

– Til sammen gjør dette det mer utfordrende enn noen gang å holde kostnadene nede i barne- og ungdomsidretten, la hun til.

– Vi ser at staten og kommunene også må bidra for at vi skal opprettholde et godt fritidstilbud for barn og ungdom fremover, sa hun.

42 prosent av idrettslagene som har svart på Deloitte-undersøkelsen oppgir at inntektene fra lokale sponsorer har gått ned de siste årene. Videre opplever halvparten at færre betaler treningsavgift og egenandeler.

«Gjennomgående beskriver både særforbund og idrettslag at det etter pandemien har blitt vanskeligere få folk til å stille opp frivillig i driften av idrettslaget, for eksempel som trenere», skriver idrettsforbundet i en pressemelding.

Undersøkelsen baserer seg på data fra de åtte største grenene i barne- og ungdomsidretten. De aktuelle grenene har til sammen rett i underkant av 70 prosent av aktive medlemmer i alderen 6-19 år.

Funnene i rapporten baserer seg på svar fra 1030 idrettslag, åtte innspillsmøter med representanter fra de ulike grenene og 17 dybdeintervjuer med utvalgte idrettslag.

– Undersøkelsen indikerer at idrettslag gjør det de kan for å holde kostnadene nede for å sikre idrettsglede for alle, samtidig som at alt har blitt dyrere i samfunnet. Dette er positivt og samsvarer med de tilbakemeldingene vi får fra idrettsorganisasjonen, sa idrettsstyremedlem Strandbu til ledermøtet lørdag.

Økonomi som barriere i idretten har vært satt på dagsordenen i flere sammenhenger den siste tiden. Idrettspresident Zaineb Al-Samarai har bedt regjeringen sette av egne midler på statsbudsjettet for 2025 for å løfte tematikken.

– Det må minimum settes av 225 millioner kroner over statsbudsjettet for 2025 for å redusere økonomi som barriere, sier Al-Samarai til NTB i mars.

Strandbu hevdet videre at funnene i undersøkelsen viser at idretten har utfordringer den ikke kan løse alene.

Samlet sett har brorparten av klubbene medlems- og treningsavgifter på under 3000 kroner i året.

(©NTB)