Menu
Foto: Ole Berg-Rusten / NTB

Fare for jordskred og flom

Utsatte steder på Vestlandet kan få stein og jordras men også flom i forbindelse med mye nedbør de neste dagene. Det er nå sendt ut farevarsel.

Av Egil M Solberg | 14.10.2021 11:04:42

Jordskred: Det er ventet mye nedbør i store deler av landet de neste dagene og Vestlandet må tåle de største nedbørmengdene.

Det gjør at NVE nå har sendt ut farevarsel på gult nivå for jordras.

Det ventes noen jord- og flomskredhendelser. Enkelte store hendelser kan forekomme.

Utsatte bane- og vegstrekninger kan bli stengt.

Bratte skråninger, samt bekker og elveløp med stor vannføring er spesielt utsatt.

Pågående regn og stedvis kraftige regnbyger gjennom dagen er ventet i dag. Nedbørmengdene vil variere og skredfaren vil være størst der den kraftigste nedbøren treffer.

Flere nyheter: