Menu
Illustrasjon fra NVE

Fare for jordskred

Det er sent ut varsel om fare for jordskred i helgen.

Av Egil M Solberg | 27.01.2023 11:26:56

Varsel: Det er sendt ut varsel om jord-, sørpe- og flomskredfare, på gult nivå for hele Vestlandet.

Varselet gjelder fra søndag morgen klokken 07:00 til mandag morgen på samme tid.

Skredhendelser kan forekomme. Utsatte bane- og vegstrekninger kan bli stengt. Flomskred har lang rekkevidde og kan gå ned i dalbunnen selv om det løses ut høyt i terrenget, heter det i varselet.

Flere nyheter: