Menu
Flomvarsel fra Varsom.no

Fare for flom

Det er sendt ut ekstremvarsel med fare for flom i dag.

Av Egil M Solberg | 19.09.2023 12:39:13

Flomvarsel: Det er sendt ut varsel om flomfare på gult nivå for Vestlandet sør for Hardangerfjorden.

Faren øker natt til torsdag.

Det er ventet lokale oversvømmelser og erosjonsskader i bekker og mindre elver, samt overvann i tettbygde områder.

Vannføringen vil øke i små og middels store elver på grunn av mye regn. Reguleringer vil i noen tilfelle virke flomdempende, og varselet vil derfor ikke nødvendigvis gjelde i alle regulerte vassdrag, heter det i varselet.

Flere nyheter: