Menu
Utvikler konsept for bygging. Illustrasjon: AMC Dissing og Weitling

«Fake-news» om Hordfast

Daglig leder Øyvind Halleraker i Hordfast AS reagerer sterkt på det han kaller «Fake-news» om Hordfast i NRK.

Av Egil M Solberg | 18.05.2023 20:28:34

Hordfast: Radio Haugaland har referert en sak NRK publiserte fra Statens Vegvesen (SVV) om en såkalt alternativ bane for beregning av samfunnsnytte av de seks prosjektene Statens Vegvesen hadde prioritert i sitt prioriteringsoppdrag 31. mars i år.

NRK benyttet overskriften; Nye beregninger kan stoppe Hordfast, som flere aviser har brukt som kilde.

– I disse nye beregningene ble det lagt inn hypotetiske størrelser som 50,- kr /l for bensin/diesel og langt høyere bompenger i en teoretisk modell. Dette for å oppnå drastisk trafikkreduksjon, som selvsagt får negative konsekvenser for transportnytten, opplyser Halleraker.

I beregningene fikk da alle de seks prioriterte prosjektene redusert NNB (netto budsjett nytte) i «det teoretiske tankeeksperimentet».

Departementene ber om at det fremgår hvordan klimabanen eventuelt vil påvirke
prioriteringen av ressursbruken. For prioriterte prosjekter i første seksårsperiode, rangering etter netto nytte pr. budsjettkrone, ramme 3 endres rekkefølgen ved beregningen med klimabane 2 slik:

Se tabell:

NRK lagde en sak der dette dreide seg om Hordfast og at prosjektet nå var prioritert en plass ned og sto i fare for å ikke bli realisert. det har ikke rot i virkeligheten mener Halleraker.

– Sannheten er som det framgår av tabellen er at Hordfast, til tross for urealistiske og hypotetiske forutsetninger, er Norges beste prosjekt på NNB, og rykker faktisk en plass opp og til topps på SVV sin prioriteringsliste.

Prosjektet har i disse beregningene fått en marginal negativ nytte på -0,1, men til tross for forutsetningene nevnt ovenfor fortsatt en trafikant nytte på hele 24 milliarder kr.

Flere nyheter: