Menu
Rovdata har kommet med tall for ulv, bjørn, jerv og gaupe i Norge. Disse ulvene er fotografert i Langedrag Naturpark og er naturlig nok ikke en del av tellingen. Arkivfoto: Heiko Junge / NTB

Færre store rovdyr i Norge

Bestanden av ulv, jerv og gaupe går ned i Norge. Bare bestanden av bjørn øker.

Av NTB | 19.05.2023 10:34:48

Natur og miljø: I vinter ble det påvist tre helnorske ulvekull i tillegg til seks kull i grenserevirene vi deler med våre naboer i øst. Ulvekull som fødes i grenserevir, telles som et halvt norsk kull.

– Med denne regnemåten blir det seks kull i Norge, hvorav tre er helnorske. Det er en nedgang fra åtte kull året før, men bestanden er på bestandsmålet, forteller leder Jonas Kindberg i Rovdata.

Det ble også født færre jerver, med 45 registrerte kull. Dette er 15 kull færre enn året før. Bestanden er likevel over bestandsmålet på 39 kull.

Gaupebestanden har sunket med 8,5 familiegrupper siden forrige måling. Før kvotejakten startet, var det 58,5 familiegrupper. Det nasjonale målet er 65 årlige familiegrupper.

Bare bestanden av brunbjørn i Norge øker. Basert på DNA-prøver ble det dokumentert 175 bjørner i Norge. Dette er det høyeste antallet målt siden overvåkingen startet i 2009.

– Modellen anslår at det ble født mellom fem og femten kull, men at det mest sannsynlig ble født ti (9,5) bjørnekull i Norge i 2022. Dette er det høyeste antallet kull beregnet siden man startet med DNA-overvåkingen på bjørn, men bestanden er fortsatt under det nasjonale bestandsmålet på 13 årlige kull, sier Kindberg.

(©NTB)

Flere nyheter: