Menu
Foto: Gorm Kallestad / NTB

Færre barn og unge mottok tiltak fra barnevernet i fjor

47.000 barn og unge mottok tiltak fra barnevernet i fjor. Det er en nedgang på sju prosent fra året før.

Av NTB | 06.07.2023 07:53:47

samfunn: Det viser tall fra Statistisk sentralbyrå (SSB).

De siste fem årene har det blitt stadig færre barn og unge som har mottatt barnevernstiltak.

I perioden fra 2017 til 2022 har det vært en reduksjon i tallene fra henholdsvis barn med melding i løpet av året, barn med påbegynt undersøkelse i løpet av året og barn med barnevernstiltak i løpet av året og ved utgangen av året.

Nedgangen har vært størst i Rogaland, med 11 prosent. Minst nedgang var det i Innlandet fylke, med en nedgang på 3 prosent.

Innlandet fylke er også det fylket hvor flest barn og unge har tiltak fra barnevernet. Her er det 25,2 barn og unge per 1000 i alderen 0–24 år med tiltak. I Oslo er det færrest med 17,7 per 1000.

Flere nyheter: