Menu
Seksjonssjef for IT og betalingstjenester, Olav Johannessen, presenterer ROS-analysen. Foto: Stian Lysberg Solum / NTB

Færre angrep på finansiell infrastruktur i 2022

I løpet av 2022 var det færre angrep mot finansiell infrastruktur sammenlignet med året før. Samtidig er det digitale trusselbildet i endring.

Av NTB | 09.05.2023 10:44:23

Økonomi og næringsliv: Det skriver Finanstilsynet i sin risiko- og sårbarhetsanalyse for 2023. Samlet sett anser tilsynet den norske finansielle infrastrukturen som robust.

Det ble likevel avdekket alvorlige sårbarheter som kunne medført store konsekvenser dersom de hadde blitt utnyttet.

– Foretakene bør styrke arbeidet på IKT-området ved å redusere sannsynligheten for operasjonelle hendelser, øke motstandsdyktigheten mot digital kriminalitet og bedre IKT-sikkerheten generelt. Arbeidet må tilpasses utviklingen i det digitale trusselbildet, sier seksjonssjef i seksjon for IT og betalingstjenester, Olav Johannessen.

Det var færre angrep mot finansiell infrastruktur, men omfanget av digital kriminalitet med følger for finanssektoren synes fortsatt å øke, skriver tilsynet i analysen.

Samlet økte tapene med 106 mill. kroner fra 2021 til 2022 til 614 mill. kroner. Økningen skyldes særlig økt phishing-aktivitet, der kriminelle forsøkte å få tilgang til brukernes innloggingsdetaljer.

Finanstilsynet mener at det er mangler i foretakenes forsvarsverk mot digital kriminalitet som er den mest alvorlige IKT-risikoen.

(©NTB)

Flere nyheter: