Menu
Europarådet vil kreve at Russland betaler for ødeleggelsene i Ukraina. På møtet i Reykjavik begynner arbeidet med å lage en oversikt. Foto: Felipe Dana / AP / NTB

Europarådet oppretter register over russiske krigsskader i Ukraina

De 46 landene i Europarådet samles i Reykjavik for å opprette et register over de skader Russland har påført Ukraina siden krigsutbruddet.

Av NTB | 16.05.2023 12:24:12

Krig og konflikter: Stats- og regjeringssjefer deltar på møtet, der det ventes at president Volodymyr Zelenskyj holder en videoappell fra Kyiv. Debatten om hvordan Russland skal holdes juridiske ansvarlig for død og ødeleggelse i Ukraina, blir hovedsaken på møtet.

Europarådet holder sjelden møter på stats- og regjeringssjefnivå. Dette er bare fjerde samling i Europarådets 74-årige historie. Medlemslandene har til sammen over 800 millioner innbyggere.

Og dette kan bli svært dyrt for Russland, ettersom store deler av landet er berørt av krigen, mener seniorforsker Flemming Splidsboel Hansen ved dansk institutt for internasjonale studier.

– Russland har blant annet gjennomført rakettangrep i den nordvestlige og sentrale delen av landet, samt i hovedstaden Kyiv. Så dette blir et omfattende register, sier han.

– I visse områder er alt vi forbinder med en moderne infrastruktur, blitt skutt i stykker. Det er voldsomme ødeleggelser, sier Splidsboel Hansen.

Registeret som skal opprettes, vil ikke i første omgang bli knyttet til de russiske verdier som er blitt frosset i utlandet. Flere land mener at disse midlene må brukes til gjenoppbygging, men det er et juridisk spørsmål om det kan la seg gjøre.

Detaljene om hvordan landene i Europarådet vil presse Russland til å betale krigserstatninger, skal utstå til senere møter. Spørsmålet om hvilke skader som skal oppføres i registeret, vil trolig bli avklart på embetsmannsnivå før sommeren.

Russlands fysiske ødeleggelser er så omfattende at det å skape en oversikt over sønderskutte skoler, veier, boligblokker og kraftverk er en enorm oppgave. Europarådet vil med dette sende et klart signal til president Vladimir Putin om at det blir en regning å betale når krigen en dag er over.

Hardest rammet er de fire sørøstlige provinsene som Putin har erklært som innlemmet i Russland, en annektering som verken Ukraina eller verdenssamfunnet anerkjenner.

(©NTB)