Menu

EU-parlamentet stemte for naturmangfoldlov i første avstemning

EU-parlamentet har med knapt flertall godkjent et viktig forslag fra EU-kommisjonen om å beskytte naturen og bekjempe klimaendringer.

Av NTB | 12.07.2023 12:42:57

Vær: Det ble vedtatt å ikke skrote loven av et flertall på 324 mot 312. Samtidig var det 12 representanter som avsto fra å stemme.

Resultatet innebærer at det nå blir videre avstemminger om detaljene i loven. Tanken er at representantene utover ettermiddagen onsdag skal stemme seg fram til en linje som man siden kan forhandle om med EUs medlemsland i ministerrådet.

Lovforslaget, som tar sikte på å sette av 20 prosent av land- og sjøarealet i EU til å gjenoppbygge habitater, har blitt en het potet forut for neste års parlamentsvalg.

Den konservative partigruppen i EU-parlamentet (EPP) var med å utforme forslaget, men snudde. Med sine 177 representanter utgjør EPP den største grupperingen blant de 705 mandatene i EU-parlamentet. Motstanden begrunnes med hensynet til bøndene.

Hundrevis av demonstranter samlet seg i Strasbourg tirsdag for å støtte forslaget som søker å gjenopprette naturen etter mange tiår med industriell ekspansjon.

Flere nyheter: