Menu
Tonen var god da energiminister Terje Aasland (Ap) møtte EUs energikommissær Kadri Simson i fjor høst. Men EU har siden blitt mye mer utålmodig. Foto: Cornelius Poppe / NTB

EU om energiforhandlinger med Norge: – En konstruktiv dialog

EU kan droppe kravet om at Norge må innlemme fornybardirektivet i EØS-avtalen innen 13. august i år. Ifølge en talsperson er dialogen «konstruktiv».

Av NTB | 26.06.2024 11:33:20

Politikk: Forhandlingene om EUs fjerde energimarkedspakke, også kalt Ren energi-pakken, har bølget fram og tilbake i årevis.

I mars fikk EUs energikommissær Kadri Simsons nok og sendte et brev til den norske regjeringen med krav om at et av direktivene i pakken, fornybardirektivet, skal være tatt inn i EØS-avtalen innen 13. august i år. Hvis ikke, truet Simson med mottiltak.

Derimot bedyrer han at Norge har trappet opp gjennomgangen av direktivet. Nå arbeider Norge sammen med EØS/Efta-partnerne Island og Liechtenstein med å lage et utkast til EØS-vedtak om fornybardirektivet og resten av 4. energimarkedspakke, skriver han.

Men noen dato for når dette skal komme, nevnes altså ikke.

Likevel er EU-kommisjonen så langt fornøyd, sier en høytstående talsperson i kommisjonen til NTB. NTB har i lengre tid forsøkt å få en kommentar fra kommisjonen på saken.

Vi har en pågående, konstruktiv dialog med Norge om energirelaterte saker, herunder implementering av energiregler i EØS-avtalen. Vi registrerer at Norges statsminister nylig understreket viktigheten av EØS-avtalen som grunnlag for vårt samarbeid, og at regjeringen fortsatt jobber med akkurat denne saken, sier talspersonen.

– Som vanlig forventer vi, i tråd med forpliktelsene under EØS-avtalen, at alle EØS/Efta-stater fullt ut inkorporerer EØS-avtalen og implementerer all energirelatert lovgivning i tide, med forbehold om eventuelle avtalte tilpasninger.

– Som kommisjonen har sagt, har Efta-landenes forsinkede innlemmelse og implementering av kjerneelementer i EUs energilovgivning reelle effekter. Det gjelder både juridiske og markedsmessige vilkår for aktører i både Efta og EU, understreker talspersonen.

Ren energi-pakken ble vedtatt av EU i 2018. Den består av åtte direktiver og forordninger, hvorav fornybardirektivet er ett av dem.

Den første versjonen av fornybardirektivet ble innlemmet i EØS-avtalen i 2012. Siden har EU revidert direktivet to ganger – i 2018 og i 2023.

Men i sitt svarbrev nevner ikke energiminister Terje Aasland (Ap) fristen med ett ord.

– Vi ønsker velkommen et positivt engasjement med EØS/Efta-statene for å ta opp dette, og vi vil fortsette å samarbeide med våre motparter om denne saken, sier talspersonen.

På spørsmål om hvordan dialogen påvirkes av at Senterpartiet i regjering tydelig sier blankt nei til 4. energipakke, svarer talspersonen ikke.

(©NTB)

Flere nyheter: