Menu
EUs energikommissær Kadri Simson mener utfasingen av fossilbilene vil være viktig for å nå EUs klimamål. Foto: Jean-François Badias / AP / NTB

EU-landene vedtar utfasing av fossilbiler

Fossilbiler skal forbys i EU etter 2035, har EU-landene besluttet etter flere uker med tautrekking med Tyskland.

Av NTB | 28.03.2023 15:04:07

Vær: Landenes energiministre gjorde det endelige vedtaket tirsdag. Dagen før ble det klart at Tyskland droppet sitt veto mot det reviderte forslaget.

EU-kommisjonen ønsket i utgangspunktet et forbud mot alle biler med forbrenningsmotorer. Men Tyskland ba om unntak for biler som bruker såkalt klimanøytralt drivstoff.

Dermed blir det mulig å registrere nye biler med forbrenningsmotorer også etter 2035 – forutsatt at de bruker det som kalles e-drivstoff. Dette er en type syntetisk drivstoff produsert med fornybar energi og CO2 som fanges fra lufta.

Polen var det eneste landet som stemte mot det reviderte forslaget, og regjeringen i Polen frykter bilprisene nå vil stige. Italia, Bulgaria og Romania avsto fra å stemme.

Regjeringen i Italia mener det også burde vært gjort unntak for biler som bruker biodrivstoff, men fikk ikke gjennomslag for dette.

Per i dag finnes det ikke storskala produksjon av e-drivstoff, og konseptet er omstridt. Miljøorganisasjoner hevder denne typen drivstoff både vil være forurensende og dyrt.

Kritikere av den reviderte EU-planen mener e-drivstoff kun bør brukes i begrenset grad i flytrafikk og skipsfart.

Blant tilhengerne er sportsbilprodusentene Ferrari og Porsche, som håper å unngå tunge batterier i sine biler.

Unionen har som mål å kutte minst 55 prosent av klimautslippene innen 2030, sammenlignet med nivået i 1990. Om lag en firedel av EUs utslipp stammer fra transport.

Den tyske samferdselsministeren Volker Wissing anslår at detaljene i de nye reglene for bilproduksjon vil være klare til høsten.

Tyskland er et av landene i verden med størst bilproduksjon, og bilindustrien er svært viktig for den tyske økonomien.

Ifølge nyhetsbyrået DPA har EU-parlamentet fortsatt mulighet til å komme med innsigelser mot tirsdagens vedtak.

EUs opprinnelige plan var nesten vedtatt i begynnelsen av mars da Tyskland stanset den i siste øyeblikk. Tyskland fikk støtte fra Italia, Polen og Ungarn, som sa at de heller ikke ville godta forbudet mot alle biler med forbrenningsmotorer.

EUs energikommissær Kadri Simson mener utfasingen av fossilbiler vil være viktig for å nå EUs klimamål.

(©NTB)

Flere nyheter: