Menu
Spørsmålet om ukrainsk korn fortsatt skal finne veien ut i verden gjennom Europa, har ført til heftig debatt mellom EU-landene. Et flertall av landene samt Ukraina har krevd det midlertidige importforbudet fjernet. Foto: AP / NTB

EU importforbud for ukrainsk korn oppheves

EU vil ikke forlenge det midlertidige forbudet mot å importere ukrainsk korn til fem medlemsland, ifølge en uttalelse få timer før forbudet utløper.

Av NTB | 15.09.2023 19:02:31

Økonomi og næringsliv: – De eksisterende tiltakene utløper i dag, sier EU-kommisjonen i en uttalelse.

Kornforbudet har ført til splittelser i EU. Det ble innført i begynnelsen av mai for å sikre at landbruksvarer fra Ukraina kunne nå ut i verden via såkalte «solidaritetsveier» gjennom Europa.

Etter at kornavtalen med Russland opphørte i juli, har Ukraina vært helt avhengig av disse solidaritetsveiene.

Importforbudet gjelder fire landbruksprodukter fra Ukraina – hvete, mais, raps og solsikke – som altså ikke kan selges innenfor disse landenes grenser.

Saken har ført til heftig debatt mellom EU-landene, der et flertall av landene samt Ukraina har krevd det midlertidige importforbudet fjernet.

Bulgaria har nemlig opplevd sterkt økende priser som følge av importforbudet.

Polen, Ungarn, Romania og Slovakia har derimot krevd at importforbudet forlenges til å gjelde fram til nyttår.

De fire landene truer med å innføre egne forbud mot kornimport fra Ukraina dersom det ikke skjer.

– Polen vil ikke tillate at ukrainsk korn oversvømmer oss. Uansett hva Brussel bestemmer, vil vi ikke åpne grensene våre, uttalte Polens statsminister Mateusz Morawiecki nylig.

Et ensidig importforbud vil være et brudd på EUs felles handelsregler, ifølge Politico. Det er også uklart om dette vil stenge veien helt for transitt av ukrainsk korn gjennom Europa.

Men siden landene i Ukrainas nærområder fryktet at varene ville ende opp i deres land og undergrave deres eget landbruk, ble det innført et såkalt forebyggende tiltak i fem land – Polen, Ungarn, Slovakia, Romania og Bulgaria.

Også nasjonalforsamlingen i Bulgaria har gått inn for dette. Torsdag vedtok et flertall av de folkevalgte en resolusjon om å oppheve forbudet i «solidaritet med Ukraina».