Menu
Et EU-forbud mot bly i ammunisjon kan gi store konsekvenser for Johannes Thingnes Bø og andre skiskyttere. Her er han på standplass i OL i Beijing. Foto: Torstein Bøe / NTB

EU-forbud kan gi full krise for skyttersporten – reagerer på regjeringens svar

Skytterpresident Bjørn Harald Vik slår alarm om konsekvensene et forbud mot blyammunisjon kan gi. Han er kritisk til at regjeringen er positiv til EU-forslaget.

Av NTB | 10.05.2023 06:44:26

Politikk: EUs kjemikaliebyrå (ECHA) har foreslått et fullstendig blyforbud i ammunisjon. Forbudet er til behandling, og president Bjørn Harald Vik i Norges Skytterforbund (NSF) gjør det han kan for å hindre det.

– Vi jobber politisk for å gi dem en forståelse for hva det betyr for norsk skytesport, sier Vik til NTB.

Et forbud vil gjøre det krevende for skyttere og også skiskyttere fordi det savnes fullgode alternativer for noen våpen og kaliber.

I Sverige har fire idretts- og jegerforbund stilt seg bak regjeringens arbeid med å forsøke å endre på det foreliggende EU-forslaget. Regjeringen i Norge er ikke på samme linje, og opplyser at miljømyndighetene deltar i EUs arbeid med det nye forslaget til ECHA.

– Norge har gitt innspill til forslagene om europeiske forbud mot blyammunisjon, og vi er i utgangspunktet positive til forslaget som nå har fått støtte i de vitenskapelige komiteene i ECHA. Miljødirektoratet jobber med en kartlegging av konsekvenser for norske forhold, skriver statssekretær Kjersti Bjørnstad (Sp) i Klima- og miljødepartementet til NTB.

– Det er vi kritiske til og sterkt imot. Jeg tror ikke Bjørnstad har skjønt hele rekkevidden av dette, sier skytterpresidenten.

Vik har prøvd å få et møte med klima- og miljøminister Espen Barth Eide (Ap) uten hell.

– Vi sliter med å få et svar. Når ikke engang statsråden vil møte oss …, sier Vik til NTB.

Barth Eide har heller ikke hatt mulighet til å svare NTB.

– Når det gjelder møtehenvendelse har miljømyndighetene dialog med skytterorganisasjonene om saker som berører dem. Politisk ledelse hadde dessverre ikke anledning til å møte Norges Skytterforbund tidligere i vår, men det har vært møter tidligere, blant annet i juni i fjor, forteller statssekretær Bjørnstad.

– Får vi et unntak om å samle opp 90 prosent, så klarer vi det, forteller Vik.

ECHA opplyser at den foreslåtte restriksjonen kan redusere blyutslippene med omkring 630.000 tonn over 20 år etter innføringen. Det er en reduksjon på 72 prosent sammenlignet med situasjonen uten det foreslåtte forbudet.

– Det er for tidlig å si hvordan detaljene i dette forbudet vil bli og hva slags overgangsordninger som kan komme, sier Bjørnstad.

ECHA anslår at 57 prosent av blyet som spres rundt, stammer fra sportsskyting. «Hvis dagens utslipp av bly fra disse aktivitetene fortsetter, vil omtrent 876.000 tonn bly havne i miljøet i løpet av de neste 20 årene.», skriver ECHA.

– Vi er nøkterne optimister. Vi vet at dette vil treffe oss. Vi må få politikerne til å forstå hva det betyr om vi ikke får unntak, sier Vik.

Vik reagerer på at regjeringen er positive til forslaget.

De svenske forbundene mener et EU-forbud er overflødig ettersom det kan gjøres tiltak for å hindre at bly lekker ut i naturen. Vik istemmer.