Menu
EUs byrå for grunnleggende rettigheter (FRA) oppfordrer unionens medlemsland til å forberede seg på å permanent bosette ukrainske flyktninger. Bildet er fra mars i 2022, da mange ukrainske flyktninger ble tatt imot i Råde. Foto: Javad Parsa / NTB

EU-byrå tar til orde for permanent opphold for ukrainske flyktninger

EUs regjeringer bør forberede seg på å integrere ukrainske flyktninger permanent, mener unionens byrå for grunnleggende rettigheter (FRA).

Av NTB | 09.06.2023 04:48:55

Politikk: I byråets årsrapport heter det videre at hjelpetiltakene bør finsiktes mer mot kvinnene og barna som utgjør majoriteten av flyktningene.

Rundt 8,3 millioner mennesker har flyktet fra Ukraina siden Russland invaderte i februar i fjor, ifølge FNs høykommissær for flyktninger (UNHCR).

Av disse har rundt 5,1 millioner midlertidig opphold under spesialordninger som gjør at de ikke trenger å søke asyl i EU, Sveits og Norge.

Videre skriver FRA at de fleste ukrainske flyktningene som er i jobb, er i jobber som krever langt mindre utdanning enn den de har. Byrået tar til orde for bedre språktrening og mer bevissthet rundt ukrainernes kvalifikasjoner.

FRA påpeker at det også er viktig å integrere ukrainske barn i skoler og barnehager, ikke bare for deres skyld, men også så mødrene kan komme seg i arbeid.

Det trengs spesialhjelp for ukrainske kvinner som har blitt utsatt for seksuell vold eller utnyttelse, skriver byrået.