Menu
Striden om ugressmiddelet glyfosat, som blant annet finnes i Roundup, fortsetter. EUs matsikkerhetsbyrå (EFSA) konkluderer med at ugressmiddelet fortsatt kan benyttes, til sterke protester fra miljøorganisasjoner og andre. Foto: AP / NTB

EU-byrå åpner for videre bruk av ugressmiddelet glyfosat

EUs matsikkerhetsbyrå (EFSA) mener ugressmiddelet glyfosat fortsatt bør tillates og konkluderer med at det ikke er funnet «kritiske områder av bekymring».

Av NTB | 06.07.2023 19:23:06

Økonomi og næringsliv: Glyfosat finnes blant annet i ugressmiddelet Roundup, og den nye rapporten fra EFSA møter sterk kritikk fra miljøvernere. De fastholder at forskning viser at glyfosat er kreftfremkallende og kan gjøre stor skade på naturen.

EFSA erkjenner at det er visse huller i datagrunnlaget knyttet til effekten av glyfosat og at det «er identifisert en høy langsiktig risiko for pattedyr i 12 av 23 foreslåtte bruksområder».

Som følge av manglende forskningsmateriale har EFSA heller ikke gjort en endelig vurdering når det gjelder virkningen glyfosat kan ha på vannplanter.

Rapporten om glyfosat, som ifølge EFSA bygger på 24.000 studier og innspill fra 90 eksperter, skal nå oversendes EU-kommisjonen og medlemslandene.

– Det har i årevis blitt lagt fram beviser for at glyfosat er giftige både for mennesker og miljø, men EFSA har nok en gang besluttet å feie dette under teppet, sier Eva Corral i Greenpeace.

Corporate Europe Observatory kaller EFSA rapport et slag i ansiktet.

– Hvordan kan EFSA gi tommelen opp for glyfosat basert på useriøse studier utført av industrien selv, heter det i en uttalelse fra gruppen.

Det franske forskningsinstituttet INSERM konkluderte i 2021 med at det forelå «en moderat antatt forbindelse» mellom glyfosat og enkelte kreftformer.

EUs kjemikaliebyrå (ECA) konkluderte likevel i fjor med at det ikke foreligger nok beviser til å kunne fastslå at glyfosat er kreftfremkallende.

Bayer ble siden gjenstand for et massesøksmål fra 125.000 amerikanere som hevdet å ha blitt rammet av kreft og andre helseplager som følge av bruk av Roundup.

Selskapet inngikk et forlik og gikk med på å betale nærmere 120 milliarder kroner i erstatning til rundt 75 prosent av saksøkerne, og det har siden forsøkt å hindre at de resterende får prøvd sine saker for retten.

Amerikansk høyesterett har imidlertid slått fast at slike saker kan prøves i USA.

EFSA mener imidlertid at glyfosat ikke utgjør kritisk risiko på noe område, og de anbefaler derfor at EU forlenger den eksisterende tillatelsen for bruk av ugressmiddelet med ytterligere fem år. Den nåværende godkjenningen utløper 15. desember.

Miljøvernorganisasjoner reagerer med forferdelse på rapporten.

Verdens helseorganisasjon (WHO) konkluderte alt i 2015 med at glyfosat «trolig er kreftfremkallende».

Roundup ble tidligere produsert av amerikanske Monsanto, men de ble i 2018 kjøpt opp av den tyske kjemigiganten Bayer.

(©NTB)

Flere nyheter: