Menu

Etterforskning av dødsfall etter basketak med politiet i Ålesund er henlagt

Spesialenheten har henlagt etterforskningen av en hendelse der en mann døde etter å ha blitt lagt i bakken av politiet i Ålesund.

Av NTB | 11.07.2023 13:32:53

Det var 28. januar at en mann døde kort tid etter at han var i et basketak med politiet i Ålesund sentrum. Det ble utført livreddende førstehjelp på stedet før mannen ble fraktet til sykehuset i byen, hvor han ble erklært død.

Etter hendelsen hadde to politibetjenter status som mistenkt i saken. Spesialenheten for politisaker åpnet etterforskning, men har konkludert med at saken er henlagt som intet straffbart forhold bevist, skriver NRK og Sunnmørsposten.

Obduksjonsrapporten konkluderte med at dødsårsaken sannsynligvis var forgiftning, opplyser Spesialenheten.

– Spesialenheten mente at det var nødvendig at politiet grep inn overfor A, og at politiets oppdragsløsning og maktbruk var forsvarlig og ikke gikk lenger enn nødvendig. Lempeligere handlingsalternativer i form av dialog var forsøkt, og Spesialenheten kunne ikke se at midlere handlingsalternativer var anvendelige i foreliggende situasjon, skriver Spesialenheten videre.

De fastslår at etterforskningsresultatet talte med styrke mot at politiet hadde begått en straffbar handling ved oppdragsløsningen.

Flere nyheter: