Menu
Partiene på Stortinget vil ha et nytt barnehageforlik. Arbeidet går i gang etter sommerferien. Foto: Gorm Kallestad / NTB

Et samlet storting vil ha nytt barnehageforlik

Det er på tide å gå gjennom hvordan barnehagene fungerer, mener partiene på Stortinget. I høst vil de sette seg ned mål om å komme fram til et nytt forlik.

Av NTB | 21.06.2024 13:43:19

Utdanning: Alle partiene på Stortinget – fra Frp til Rødt – stiller seg bak.

– Det er over 20 år siden barnehageforliket, både barnehagesektoren og utfordringene den står i har forandret seg mye. Partiene vil bruke høsten til å jobbe sammen for avklaringer, med mål om at regjeringen legger fram en lovproposisjon våren 2025, skriver partiene i en samlet pressemelding.

Over en iskrem og en uformell prat hadde partiene samlet seg på Stortinget fredag for å legge fram kunngjøringen. Fredag var siste dag i stortingssesjonen før sommeren.

– Dette er norsk politikk på sitt beste, der vi sammen kan jobbe for å finne de beste løsningene. Finansiering og regulering av private barnehager har vært veldig konfliktfylt. Jeg er glad vi på tvers av blokker og partier har gått løs på dette på en konstruktiv måte, sier utdanningspolitisk talsperson Elise Waagen (Ap).

Partiene har gått sammen om et brev til Kunnskapsdepartementet, hvor de ber om vurderinger og beregninger på en rekke områder. Dette danner grunnlaget som partiene tar med seg når samtalene begynner til høsten.

– Det er langt fram til et nytt barnehageforlik. For Høyre er det helt avgjørende at vi i den videre prosessen sikrer fortsatt mangfold i barnehagesektoren, og familienes valgfrihet til selv å velge barnehage for sine barn, sier barnehagepolitisk talsperson Kari-Anne Jønnes.

Også Frp er opptatt av forutsigbarhet i tilskuddsordningen, og partiet advarer mot at mange private barnehager har lagt ned.

– Frp er positiv til å få til en enighet som sikrer de private barnehagene rammevilkår som de kan overleve med, som sikrer foreldrene reell valgfrihet og at den mest vellykkede velferdsreformen i moderne tid, som Frp sto i spissen for, føres videre, sier partileder Sylvi Listhaug.

– Vi er langt fra i mål. I den videre prosessen blir det viktig for Rødt å sikre bedre bemanning, stramme skruen enda mer for velferdsprofitørene, skjerme og styrke de ideelle og få på plass en tilskuddsordning som går til god pensjon til alle ansatte i barnehager, sier Rødts Hege Bae Nyholt, leder i utdannings- og forskningskomiteen.

Partiene er også enige om at de skal se nærmere på opptaksordningen. De ber departementet vurdere hvordan det vil slå ut om barn som har rett til plass skal ha prioritet i både kommunale og private barnehager.

Partiene vil dessuten lovfeste en definisjon for hva som utgjør en «ideell barnehage». De tar også sikte på at det innføres en ordning med etableringsgodkjenning for nye private barnehager.

Partene skal møtes igjen 27. august.

Et sentralt tema er å finne løsninger for hvordan driftstilskudd skal reguleres. Dette har vært viktig for Høyre, som mener nasjonalt driftstilskudd skal være førende i stedet for at kommunene i større grad skal beregne tilskudd selv.

Partiene skal også se på bemanning, tiltak for å styrke rekruttering og redusere sykefravær, samt se på modeller for pensjon.

(©NTB)

Flere nyheter: