Menu
Norske banker som vil etablere seg i et annet EØS-land, må melde fra til Finanstilsynet, som kan si nei. Det mener Esa bryter med etableringsfriheten etter EØS-avtalen. Illustrasjonsfoto: Håkon Mosvold Larsen / NTB

Esa tar Norge til Efta-domstolen i banksak

Norske finansforetak som vil etablere seg i andre EØS-land, må melde fra til Finanstilsynet. Nå tar EØS-tilsynet Esa saken til Efta-domstolen.

Av NTB | 27.09.2023 17:22:43

Kriminalitet og rettsvesen: Norske banker og andre finansforetak må etter norsk lovverk melde ifra til Finanstilsynet hvis de vil etablere datterselskaper i andre EØS-land. Samtidig kan Finanstilsynet sette vilkåret eller gi pålegg om at etableringen eller ervervet ikke skal gjennomføres, skriver EØS-tilsynet Esa i en pressemelding.

Nå tar Esa Norge til Efta-domstolen i saken for det de mener er begrensninger av EØS-regler om etableringsfrihet for banker og andre finansforetak.

– Etter ESAs syn innebærer derfor denne varslingsordningen en effektiv vetorett for Finanstilsynet, som reelt sett er et autorisasjonskrav, står det i pressemeldingen.

I april i år ba Esa Norge om å iverksette tiltak i forbindelse med dette, men Esa skriver onsdag at Norge ikke har iverksatt nødvendige tiltak.

Esa holder fremdeles fast ved at loven er i strid med EØS-reglene og utgjør en begrensning av etableringsfriheten.

– EØS-reglene sier at i utgangspunktet skal slik tillatelse søkes av myndigheten i det EØS-landet hvor datterselskapet etableres, skriver de.

(©NTB)

Flere nyheter: