Menu
Høyres leder Erna Solberg skal redegjøre for kontrollkomiteen på Stortinget om ektemannens aksjehandler. Foto: Beate Oma Dahle / NTB

Erna Solberg har fått én uke på seg til å svare Stortinget om habilitet

Kontrollkomiteen på Stortinget har gitt Høyre-leder Erna Solberg frist til 3. oktober med å redegjøre for ektemannens aksjehandel mens hun var statsminister.

Av NTB | 27.09.2023 10:22:34

Politikk: – Komiteen ber om all relevant informasjon i saken og en skriftlig redegjørelse til komiteen, heter det i brevet som ble sendt til Solberg (H) etter møtet i kontroll- og konstitusjonskomiteen tirsdag.

Komiteen ber om at redegjørelsen inkluderer hvilke råd Solberg fikk knyttet til ektemannens aksjeposisjoner, og hvilke betraktninger hun gjorde seg rundt inhabilitet og omfanget av dette.

Kontrollkomiteen har også sendt en rekke spørsmål til Statsministerens kontor (SMK) om saken, blant annet hvordan de fulgte opp aksjehandlene til Solbergs ektemann, Sindre Finnes.

Solberg var statsminister fra 2013 til 2021, og i samme periode gjorde ektemannen over 3600 aksjehandler i norske selskaper.

Spesifikt bes det om svar rundt gyldigheten av beslutninger som omhandlet Hydro, hvor Finnes eide en aksjepost.

Totalt har SMK fått 14 spørsmål, blant annet om rutiner og hvordan aksjehandelen ble fulgt opp.

* Alle habilitetsvurderingene som eventuelt er gjort av Solberg i forbindelse med ektemannens aksjekjøp

* All korrespondanse mellom SMK og Finnes om investeringene.

* All informasjon SMK har registrert om de økonomiske interessene

Komiteen har planlagt et nytt møte om saken 10. oktober.

Dette er et såkalt saksforberedende møte, hvor de skal avgjøre hvem som skal kalles inn til høringen om habilitetssakene som er planlagt i november.

Kontrollkomiteen spør blant annet SMK om det finnes saker hvor inhabilitet kan ha påvirket gyldigheten av beslutninger Solberg gjorde i regjeringen.

SMK bes om å oversende:

Kontrollkomiteen har også sendt nye brev som omhandler habilitetssakene i dagens regjering, knyttet til utenriksminister Anniken Huitfeldt (Ap) og tidligere statsråd Ola Borten Moe (Sp).

(©NTB)

Flere nyheter: