Menu
Høyre-leder Erna Solberg etter den høytidelige åpningen av det 168. storting. Foto: Terje Pedersen / NTB

Erna Solberg: Godt å være i gang med den politiske høsten

Tirsdag åpnet Stortinget – midt i stormen av habilitetssaker og politiske skandaler. – Det er godt å være i gang, sier Høyre-leder Erna Solberg etter trontalen.

Av NTB | 03.10.2023 14:53:00

Kuriosa og kjendiser: Solberg står selv midt i en vanskelig og svært krevende prosess, hvor blant annet Stortingets kontroll- og konstitusjonskomité ønsker å granske hennes vurderinger av egen habilitet mens ektemannen handlet aksjer.

– Det er godt å være i gang med den politiske høsten og alltid stas når kongen kommer til Stortinget, sier tidligere statsminister og Høyre-leder Erna Solberg i en reaksjon på trontalen – regjeringens gjennomgang av sine politiske ambisjoner for perioden.

– Trontalen i dag inneholder mange ting vi er enige med regjeringen om, som støtten til Ukraina og viktigheten av å styrke forsvars- og sikkerhetspolitikken vår, sier Solberg.

Solberg ønsket ikke å kommentere habilitetssaken overfor NTB da stortingsmøtet var hevet.

Senere tirsdag leverer hun sin skriftlige redegjørelse til kontrollkomiteen. Komiteen har bedt henne svare på omfanget av habilitetsproblematikken mens hun var statsminister, hvilke vurderinger hun gjorde, og hva hun foretok seg.

– Vi må mer enn andre være bevisst på hvordan vi oppfører oss, formante stortingspresidenten.

Han trakk fram alvoret i ansvaret stortingspolitikere har tatt på seg.

– Både som enkeltmennesker og som fellesskap er det vårt ansvar å sørge for at feil og skandaler ikke overskygger det som er det viktige: Det politiske arbeidet, sa Gharahkhani i sin tale under den høytidelige åpningen av det 168. storting.

De siste årene har sakene med misbruk av reiseregninger og pendlerboliger for stortingspolitikere fått mye oppmerksomhet.

– Folk må vite at deres bekymringer tas på alvor, og at de finner sine løsninger her i denne salen. Det er bare sånn vi gjør oss fortjent til den tilliten folket har gitt oss gjennom valget, sa stortingspresidenten.

Finnes gjennomførte over 3600 handler mens Solberg styrte landet som statsminister.

Stortingspresident Gharahkhani har ved flere anledninger poengtert at aksje- og habilitetssakene, samt representantenes utnyttelse av andre lukrative økonomiske ordninger, har gått ut over tilliten til politikerne og det politiske systemet.

Før helga varslet han en full gjennomgang av regelverket rundt ordningene og de økonomiske interessene til stortingsrepresentanter og regjeringsmedlemmer.

Gharahkhani er tydelig på at han ønsker endringer og innstramminger som ledd i forsøkene på å gjenopprette tilliten.

Solberg satt stille i salen og hørte på da stortingspresident Masud Gharahkhani (Ap) under åpningsseremonien advarte mot «feil og skandaler» i politikken.

Samtidig som kontroll- og konstitusjonskomiteen gransker både tidligere og nåværende regjeringsmedlemmer, er Økokrim i gang med sine undersøkelser for å avgjøre om det er grunnlag for å åpne innsideetterforskning rundt aksjehandlene til Solbergs ektemann, Sindre Finnes.

(©NTB)

Flere nyheter: