Menu
Foto: Silje Katrine Robinson / NTB

Equinor får utslippstillatelse i Klosterfjorden

Miljødirektoratet har godkjent Equinors søknad om å slippe ut kjemikalier fra Johan Castberg-skipet i Klosterfjorden, 1,6 km fra et foreslått marint verneområde.

Av Egil M Solberg | 15.05.2024 12:38:00

Miljø: Skipet, som klargjøres hos Aker Solutions på Stord, skal testes i fjorden før avreise til Barentshavet.

Direktoratet begrunner avgjørelsen med behovet for inshore testing og vurderer miljøulempene som begrensede og lokale. Utslippene inkluderer blant annet hypokloritt og biocid, begge klassifisert i rød kategori på grunn av giftighet.

Equinor får også slippe ut avløpsvann fra ti meters dyp, men må vurdere bruk av diffusor for å redusere risikoen for uønsket algevekst. Utslippene skal ikke forverre den kjemiske tilstanden i fjorden, som allerede er dårlig grunnet tidligere industriutslipp. Naturvernforbundet har uttrykt bekymring for videre forurensning, men Equinor har lovet å begrense utslippene mest mulig.

Det er tre ukers klagefrist på vedtaket.

Flere nyheter: