Menu
Oslos byrådsleder Raymond Johansen (Ap) er fornøyd med at det endelig er enighet om småhusplanen i Oslo. Foto: Ole Berg-Rusten / NTB

Enighet om småhusplanen i Oslo

Byrådspartiene Arbeiderpartiet, SV og MDG har kommet til felles enighet med Høyre og Venstre om Oslos småhusplan.

Av NTB | 06.06.2023 03:19:00

Politikk: – Vi har hatt et godt og konstruktivt samarbeid med Høyre og Venstre om småhusplanen, og vi har kommet fram til en god felles løsning som alle kan stå bak. Det betyr at planen står seg i mange år framover og gir forutsigbarhet i småhusområdene, sier byrådsleder Raymond Johansen (Ap) i en pressemelding.

Det er bred politisk enighet om å stramme inn i småhusområdene for å ivareta de grønne verdiene på en bedre måte, men samtidig legge til rette for noe mer utbygging enn det opprinnelige forslaget fra Plan- og bygningsetaten.

Blant endringene i småhusplanen er at minste tillatte tomtestørrelse for flermannsbolig reduseres til 400 kvadratmeter for å forsterke insentivet til å bygge flere flermannsboliger og tilrettelegge for et noe høyere boligpotensial i planen.

Den vedtatte planen åpner også blant annet opp for firemannsboliger i småhusområdene og slår fast at minst 60 prosent av tomtens areal skal være grøntarealer. Samtidig foreslås det å øke gesimshøyden til sju meter for å øke bokvaliteten.

Endringene krever at småhusplanen må legges ut til ny høring, noe som etter planen vil skje i midten av juni.

Småhusplanen omfatter rundt 29.000 eiendommer og rundt 40.000 boenheter i Oslo. De fleste småhusområdene i byen inngår i planen, men ikke alle.

(©NTB)

Flere nyheter: