Menu
Arbeidsgiversiden Finans Norge er fornøyd med å ha landet lønnsoppgjøret. Det omfatter rundt 22.000 ansatte, hovedsakelig innen bank og forsikring. Illustrasjonsfoto: Gorm Kallestad / NTB

Enighet om lønnsoppgjør innen bank og forsikring

Lønnsoppgjøret i finanssektoren er i havn med en ramme på 5,2 prosent. Oppgjøret omfatter 22.000 ansatte.

Av NTB | 23.04.2024 19:11:30

Økonomi og næringsliv: Finansforbundet og Finans Norge ble enige om et generelt tillegg på 2,65 prosent, minimum 15.000 kroner til hver.

– Den totale lønnsrammen vi ble enige om, er på 5,2 prosent. Dette er en ramme som gir våre medlemmer reallønnsvekst, sier forbundsleder Vigdis Mathisen i en pressemelding fra Finansforbundet.

Hun sier det har vært viktig å sikre alle et godt sentralt tillegg, samtidig som det skal være rom for gode lokale oppgjør.

– Vi har medlemmer på alle lønnsnivåer med ulik type kompetanse. Finansforbundet fikk gjennomslag for å utvide lønnsregulativet med seks trinn, noe som innebærer at enda flere finansansatte blir omfattet av lønnskapittelet i tariffavtalen.

Dermed er det tid for lokale oppgjør i hver enkelt bedrift.

– Vi har strukket oss langt. Gitt TBUs prognoser for prisvekst, vil dette gi reallønnsøkning for ansatte i finans, sier arbeidslivsdirektør Therese Høyer Grimstad i en pressemelding.

TBU – Teknisk beregningsutvalg – har anslått en prisvekst på 4,1 prosent i år. Med en ramme på 5,2 prosent, blir reallønnsveksten altså på 1,1 prosent.

– Dette lykkes vi ikke med i år fordi det ble stilt betingelser fra Finansforbundet som vi ikke kunne akseptere, sier Høyer Grimstad.

Medlemmene kan fortsatt avtale trinnløst lønnssystem lokalt. Ordningen med overgangstillegg i finans fortsetter inntil pensjonsforlikets sliterordning i folketrygden er på plass.

Arbeidsgiversiden Finans Norge er fornøyd med å ha landet oppgjøret. Det omfatter rundt 22.000 ansatte, hovedsakelig innen bank og forsikring.

Finans Norge hadde ønske om å fjerne trinnene i lønnsregulativet sentralt, men det gikk altså ikke.

Flere nyheter: