Menu
Overenskomsten gjelder blant annet for LO-organiserte som jobber i statlige virksomheter som Vinmonopolet. Foto: Gorm Kallestad / NTB

Enighet mellom LO og Spekter om lønnsoppgjøret

LO Stat og Spekter er enige om de sentrale lønnsforhandlingene for over 50.000 medlemmer i Spekter-området.

Av NTB | 24.04.2023 18:04:03

Arbeidsliv: Enigheten innebærer følgende:

* Alle får et generelt tillegg på 14.625 kroner per år.

* Det gis ytterligere et tillegg på 5.850 kroner per år til ansatte med en årslønn på 490.242 kroner eller lavere.

* Tilleggene er brutto og gis med virkning fra 1. april 2023.

* Deltidsansatte gis forholdsmessige tillegg.

– Jeg er fornøyd, og vi har forhandlet fram et historisk godt oppgjør for våre forbunds medlemmer, sier Lise Olsen, nestleder i LO Stat og forhandlingsleder.

Avtalen gjelder for LO-medlemmer i en rekke statseide virksomheter. Blant annet teatre, symfoniorkestre, Norges Bank, Avinor, Norsk Tipping, Vinmonopolet, NRK, Posten og på sykehusene.

Nå starter lokale forhandlinger ute på virksomhetene for medlemmene i Spekter-området. Med noen unntak.

– Unntaket er helse, der det gås en ny sentral runde. Videre er VY Buss del av resultatet mellom LO og NHO gjennom bussbransjeavtalen og funksjonæravtalen, opplyser LO Stat.

– I motsetning til den tvungne situasjonen under pandemien kan hjemmekontor bli en normalsituasjon for flere ansatte. Dette er forhold som reiser ulike problemstillinger. Derfor krevde LO Stat at det skal gjennomføres et partsarbeid for å kartlegge ulike sider ved bruk av hjemmekontor fram mot hovedoppgjøret i 2024. Jeg er glad vi fikk gjennomslag for dette, sier Lise Olsen.

Oppgjøret er i tråd med frontfaget, det vil si lønnsoppgjøret i privat sektor mellom LO og NHO, opplyser LO stat. Der endte rammen på 5,2 prosents lønnsvekst.

Partene er også blitt enige om at de skal starte et samarbeid for å undersøke bruken av hjemmekontor.

Flere nyheter: