Menu
Godssjåfører i snøvær på E6 Ved grensen til Svinesund. Arkivfoto. Foto: Torstein Bøe / NTB

Enighet mellom godssjåførene og NHO

Etter to dager med forhandlinger ble Yrkestrafikkforbundet og Fellesforbundet enige med arbeidsgiverne i NHO og Lastebileierforbundet om ny lønnsavtale.

Av NTB | 05.06.2024 11:13:10

Medisin og helse: – Vi er veldig glade for å ha oppnådd en avtale som gir godssjåførene våre en lønn som speiler deres krevende arbeid og slit. Å øke minstelønnssatsen med til sammen 15 kroner gir mest til de som har minst, sier YTFs forhandlingsleder, Marius Træland, i en pressemelding.

– Dette er et resultat jeg tror både våre medlemsbedrifter og deres ansatte vil leve godt med, sier administrerende direktør Knut Gravråk i Norges Lastebileierforbund i en artikkel på eget nettsted.

* Minstelønnssatsen økes med 15 kr i timen.

* Med virkning fra 1. april 2024 økes minstelønnssatsen med ytterlige kroner 4,50,-. Ny minstelønnssats blir da 218,50.

* Fra 1. juni 2024 er ny minstelønnssats, inkludert godstillegget, kroner 222,-.

* Det gis et fagbrevtillegg på kroner 2,- fra 1. april 2024.

* Spesifisert at sjåfører som har fullt reisedøgn skal ha full diett. Satsen er i dag 400 kr. I tillegg har en krav på delvis diett allerede etter 6 reisetimer.

* Matpengesats er økt til 107 kr.

* Arbeidsgiver skal nå dekke utgifter i forbindelse med legeerklæring til fornyelse av førerkort.

– Våre medlemmer har stått på i tøffe tider. Nå får de sin rettmessige del av verdiskapningen. Dette oppgjøret gir et etterlengtet økonomisk løft for lastebilsjåførene, sier Træland.

Avtalen skal på uravstemning i forbundene med frist 26. juni kl. 12.00.

* Alle øker timelønnen med 10,50 kroner.

* Pålagt ADR og YSK-kurs utenfor arbeidstid skal betales som overtid.

(©NTB)

Flere nyheter: