Menu
Overenskomsten gjelder blant annet for LO-organiserte som jobber i statlige virksomheter som Vinmonopolet. Foto: Gorm Kallestad / NTB

Enighet i Spekter-oppgjøret

Spekter og LO Stat er enige om de sentrale lønnsforhandlingene for over 50.000 medlemmer. Det er også enighet for Parat- og YS-medlemmene i Spekter.

Av NTB | 24.04.2023 17:34:34

Arbeidsliv: Avtalen innebærer følgende:

* Alle får et generelt tillegg på 14.625 kroner per år.

* Det gis ytterligere et tillegg på 5.850 kroner per år til ansatte med en årslønn på 490.242 kroner eller lavere.

* Tilleggene er brutto og gis med virkning fra 1. april 2023.

* Deltidsansatte gis forholdsmessige tillegg.

– Jeg er fornøyd, og vi har forhandlet fram et historisk godt oppgjør for våre forbunds medlemmer, sier Lise Olsen, LO Stats nestleder og forhandlingsleder.

Avtalen gjelder også for rundt 14.000 medlemmer i YS Spekter og Parat.

Også ansatte i VY buss er del av resultatet, gjennom bussbransjeavtalen og funksjonæravtalen.

– Der ble det endelige resultatet 13 kroner timen for bussjåfører, noe som utgjør 25.350 kroner i full stilling. De som er på funksjonæravtalen, får det generelle Spekter-tillegget samt eventuelt lavlønnstillegg, og skal forhandle lokalt senere, opplyser LO Stat i en pressemelding.

Nå starter lokale forhandlinger ute på virksomhetene for medlemmene i Spekter-området.

– Unntaket er helse, der det gås en ny sentral runde, ifølge LO Stat.

Forhandlingsleder i YS Spekter, Trond Ellefsen, sier oppgjøret er et godt utgangspunkt for videre forhandlinger.

– Vi forventer at våre medlemmer får ytterligere tillegg som gir reallønnsvekst. Det skal forhandles mellom arbeidsgivere og tillitsvalgte om ytterligere tillegg. Da må de lokale arbeidsgiverne innfri og bidra med tillegg som sikrer reallønnsvekst, sier Ellefsen.

– I motsetning til den tvungne situasjonen under pandemien kan hjemmekontor bli en normalsituasjon for flere ansatte. Dette er forhold som reiser ulike problemstillinger. Derfor krevde LO Stat at det skal gjennomføres et partsarbeid for å kartlegge ulike sider ved bruk av hjemmekontor fram mot hovedoppgjøret i 2024. Jeg er glad vi fikk gjennomslag for dette, sier Lise Olsen.

Spekter-området omfatter ansatte i rekke statseide virksomheter. Blant annet teatre, symfoniorkestre, Norges Bank, Avinor, Norsk Tipping, Vinmonopolet, NRK, Posten og på sykehusene.

Oppgjøret er i tråd med frontfaget, det vil si lønnsoppgjøret i privat sektor mellom LO og NHO, opplyser LO stat. Der endte rammen på 5,2 prosents lønnsvekst.

LO Stat og Spekter er også blitt enige om at de skal starte et samarbeid for å undersøke bruken av hjemmekontor.

Flere nyheter: