Menu

Enighet i lønnsoppgjøret for sykepleierne ved sykehusene

Norsk Sykepleierforbund (NSF) og Spekter har kommet til enighet i lønnsoppgjøret i helseforetakene og sykehus med driftsavtaler.

Av NTB | 23.05.2023 19:08:48

Medisin og helse: Oppgjøret har en ramme og en innretning som bidro til løsning mellom partene.

– Dette oppgjøret møter langt på vei de forventningene vi hadde på forhånd, sier NSFs forbundsleder Lill Sverresdatter Larsen.

Etter oppgjøret vil alle NSFs medlemmer ved sykehusene få minst 5 prosent økning i grunnlønnen.

Mange får imidlertid mer som følge av minstelønnsøkning. Når det gjelder ramma for oppgjøret, er den på nivå med det som er avtalt i de andre lønnsoppgjørene til nå. Det er elementer i enighetsprotokollen som gjør at fasiten på den endelige rammen først kommer til neste år, sier Larsen.

Spekters administrerende direktør Anne-Kari Bratten er også fornøyd.

– Vi har strukket oss langt for å komme fram til en løsning for å unngå streik og konflikt, men har fått gjennomslag for en profil og innretning på lønnstilleggene som er viktig for arbeidsgivers behov for best mulig drift i sykehusene, sier Bratten.

Sykepleiere med minst ti års erfaring skal fra 1. mai tjene minimum 565.000 kroner. Spesialsykepleiere/jordmødre med minst ti års erfaring vil tjene minimum 650.000 kroner fra 1. oktober.

Flere nyheter: