Menu
Olje- og energiminister Terje Aasland og landbruks- og matminister Sandra Borch i et møte med sametingspresident Silje Karine Muotka (t.v.). Foto: Rodrigo Freitas / POOL / NTB

Energiministeren åpner for grundig gjennomgang av Fosen-saken

Energiministeren sier det er naturlig med en grundig gjennomgang av Fosen-saken, men svarer ikke på om det skal skje i form av en uavhengig gransking.

Av NTB | 07.03.2023 18:15:31

Politikk: Sametinget har krevd en uavhengig gransking av Fosen-saken, fra første saksbehandling til oppfølgingen av dommen fra Høyesterett.

Olje- og energiminister Terje Aasland (Ap) sier regjeringen nå har fullt fokus på å løse saken i dialog med reindriften på Fosen og Sametinget.

– Dette er et arbeid som flere departementer jobber svært tett sammen om, og som regjeringen prioriterer høyt. Når det foreligger en løsning er det naturlig med en grundig gjennomgang av saken. Innretningen på en slik gjennomgang må vi komme tilbake til, sier Aasland til NTB.

Fosen-saken eksploderte da aktivister forrige uke demonstrerte ved flere departementer i Oslo. De anklaget regjeringen for ikke å følge opp Høyesteretts avgjørelse om at vindmøllene på Fosen krenker reindriftssamenes rettigheter.

– Staten sitter på eiersiden av Fosen vindkraftanlegg gjennom Statkraft, er konsesjonsmyndighet, har vært partshjelp i rettsprosessen, gitt investeringer til utbyggingen gjennom Stortinget og skal også følge opp høyesterettsdommen.

– Det er lite tillitvekkende at staten sitter i mange roller på en gang, og vi stiller spørsmål ved om det er riktig at staten tilgodeser seg selv, sier parlamentarisk nestleder i Norske Samers Riksforbund (NSR), Maren Benedicte Nystad Storslett.

Det er en dyp tillitskrise mellom samene og den norske stat og denne tillitskrisen må regjeringen søke å bøte på, fremholder Nystad Storslett.

– Fosen-samene har ventet i over 500 dager på at Høyesterettsdommen skal følges opp, samtidig som de lever med at det pågår et menneskerettighetsbrudd. Regjeringen må få stoppet dette og følge opp reparasjonsplikten.

– Staten må sette i gang en uavhengig gransking så vi kan sikre at dette ikke kan skje igjen, avslutter Nystad Storslett.

Tirsdag ble det klart at et flertall på Sametinget ber om en uavhengig gransking. Rødt og MDG på Stortinget har gitt dem støtte i det.

Flertallet består av Norske Samers Riksforbund, Senterpartiet og Flyttsamelistas sametingsgruppe.

(©NTB)

Flere nyheter: