Menu
Martin Dahl Foto: Privat
Martin Dahl er bror til Tor Inge som brutalt ble slått ned på Vea 12.august. Foto: Privat

Endrer siktelsen for tenåringen etter voldshendelsen på Vea

Politiet har endret siktelsen for tenåringen som er siktet for vold mot Tor Inge Dahl. Siktelsen er endret til grov kroppsskade, noe som kan gi fengsel i inntil 10 år. Tor Inges tilstand er ikke bedre

Av tomas | 01.09.2023 17:06:21

Karmøy/Bergen: Politiet har endret siktelsen mot tenåringen som er mistenkt for å ha slått ned 59-åringen Tor Inge Dahl på Vea lørdag 12.august.

Gutten var først siktet for kroppsskade, men nå har politiet endret siktelsen til å gjelde grov kroppsskade. Det melder Sør-Vest politidistrikt fredag.

Politiet har foretatt nye avhør av den siktede gutten, men politiet er svært sparsommelige med opplysninger om hva som kom fram.

Siden hendelsen 12.august har Tor Inge Dahl ligget i kunstig koma på Haukeland universitetssykehus i Bergen.

Tor Inges status 1.september

– Tor Inge er flyttet til Haugesund sykehus med ambulansefly hvor han blir værende inntil videre. Tor Inge ligger fortsatt i koma og vi får ikke kontakt med han. Tor Inge får ikke noe smertestillende eller sovemedisin. Tilstanden er alvorlig, men stabil, skriver broren Martin i en tekstmelding fredag kveld.

Rettelse: Vi fikk tidligere i dag vite at Tor Inge var ute av koma. Det viser seg ikke å stemme. Han er ute av kunstig koma og ligger nå i vanlig koma.

Rettelsen ble gjort kl.19.50, fredag 1.september.

Lovtekst kroppsskade:

Straffelovens paragraf 273, som gjelder kroppsskade, kan gi fengsel i inntil 6 år.

Med fengsel inntil 6 år straffes den som skader en annens kropp eller helse, gjør en annen fysisk maktesløs eller fremkaller bevisstløshet eller liknende tilstand hos en annen.

Lovtekst grov kroppsskade:

Straffelovens paragraf 274, som gjelder grov kroppsskade, kan straffes med fengsel i 10-15 år.

Ved avgjørelsen av om kroppsskaden er grov skal det særlig legges vekt på om den har hatt til følge uhelbredelig lyte eller skade, sykdom eller arbeidsudyktighet av noen varighet eller sterk smerte, betydelig skade eller død, og for øvrig om den har skjedd uten foranledning og har karakter av overfall, er begått mot en forsvarsløs person, har karakter av mishandling, er begått av flere i fellesskap, er motivert av fornærmedes hudfarge, nasjonale eller etniske opprinnelse, religion, livssyn, seksuelle orientering, kjønnsidentitet eller kjønnsuttrykk eller nedsatte funksjonsevne, eller er forøvd ved bruk av kniv eller annet særlig farlig redskap.

Den som volder betydelig skade på en annens kropp eller helse, straffes med fengsel inntil 15 år.

Flere nyheter: