Menu
Bjørn Gunnar Husby (V). FOTO: Privat

En overdose er en sorg for lokalsamfunnet

Verdens overdosedag, 31. august, markerer de som har dødd som følge av overdose. I Rogaland døde 30 mennesker av overdose i Rogaland, samlet for Norge var tallet 321.

Av Egil M Solberg | 31.08.2023 10:22:53

Overdosedagen: Førstekandidat for Haugesund Venstre, Bjørn Gunnar Husby, mener vi må tilby hjelp heller enn å straffe rusavhengige.

– Haugesund Venstre vil ha en human ruspolitikk som setter mennesket i sentrum og tar vare på de rusavhengige, opplyser han i en pressemelding i dag.

I 2021 foreslo Solberg-regjeringen en rusreform som kunne ha forebygget mange dødsfall. Forslaget ble nedstemt av Arbeiderpartiet og Senterpartiet.

Husby mener overdosedagen minner oss på at dagens ruspolitikk har feilet og sviktet de mest utsatte i samfunnet.

I fjor var det 30 meningsløse dødsfall i Rogaland som kunne vært unngått dersom vi hadde et system som så og hjalp enkeltmennesket, sier Husby.

– Sorgen er stor når vi som lokalsamfunn ikke klarer å ta vare på hverandre. Dagens rustjenester er ikke tilstrekkelig når verken rusavhengige, rusbrukeren eller pårørende klarer å navigere seg til hjelp før det er for sent, sier Husby.

Husby mene det haster med å tenke nytt i rusomsorgen.

– Til Norge slutter med å kriminalisere sykdom, må vi gjøre rusavhengiges situasjon best mulig. Partiet ønsker blant annet å opprette et ruspolitisk råd, vurdere etablering av brukerrom for rusavhengige og tilby anonym rusmiddeltesting, opplyser han.

– Norge har i mange år ført en feilslått ruspolitikk der syke rusavhengige havner i store problemer med politiet og andre offentlige instanser. Det er hjelp de trenger, og det er straff de får, sier Husby.

– Flere får bøter for ubetalte regninger av sykehusene, ender opp som kriminelle fordi de selvmedisinerer seg fra traumer og sykdom, avslutter Husby.

Flere nyheter: