Menu
I kulturlivet mener nesten halvparten av Virkes bedrifter at de ikke kan gå med overskudd. Totalt er én av tre Virke-bedrifter redde for framtida. Foto: Tor Erik Schrøder / NTB

En av tre Virke-bedrifter frykter for framtida – ber om grep fra regjeringen

Økningen i arbeidsgiveravgiften må reverseres – og helst bør skatte- og avgiftstrykket enda mer ned, krever Virke etter å ha loddet stemningen i bedriftene.

Av NTB | 11.05.2023 05:34:37

Politikk: I bransjeorganisasjonens siste medlemsundersøkelse er det 31 prosent som sier at markedssituasjonen er dårlig nå. Like mange venter at dette vedvarer eller blir verre de neste tre månedene.

Samtidig sier 46 prosent at de er på et bra sted og tror det vil vare de neste månedene.

– Hovedinntrykket er at det fortsatt er stor usikkerhet. Vi har snakket om at det er ruskevær i handelen i lang tid, sier Virke-direktør Bernt Apeland til NTB.

I kulturbransjen sier nesten halvparten av bedriftene at de sliter med å gå i overskudd.

Apeland sier at det er et delt bilde hos bedriftene. Mange er inne i en ond sirkel. Prisene er høyere, folk bruker mindre penger på kultur, oppussing og andre ikke-nødvendige utgiftsposter.

– Det vi ser, er en situasjon der forbrukeren må gjøre tøffere prioriteringer. Det slår inn i handelen og næringslivet. Det er en tredel som mener at det er en krevende situasjon nå og framover, sier Apeland.

Han ber regjeringen ta grep.

– I den situasjonen er det viktig at myndighetene hele tiden tenker på forutsigbarhet. Ikke bare må vi få reversert den ekstra arbeidsgiveravgiften, men alle de skatte- og avgiftsøkningene som har kommet, må revurderes, sier Apeland.

Særlig er det viktig for bedriftene at økningen i arbeidsgiveravgift reverseres, sier Apeland. Samtidig peker han på andre grep som kan stimulere de næringene som spesielt sliter, uten at det heter opp markedet mer. Det kan for eksempel være Enøktiltak, sier han.

– Det er viktig å fortsette å bidra til at ikke renta øker. Men det er først og fremst tiltak knyttet til skatter og avgifter som er det viktigste for våre medlemmer, sier Apeland.

– I tillegg skulle vi ønske oss mer fleksibilitet knyttet til innleie og deltid, legger han til.

– Det er den store usikkerheten som slår veldig inn på innkjøpsprisen til våre medlemmer, som igjen vil bidra til økt prisøkning her hjemme, sier Apeland.

Han håper på positive signaler allerede når regjeringen legger fram revidert nasjonalbudsjett.

– Det er viktig å legge opp til en politikk som gjør at vi unngår en pris- og lønnsspiral i Norge, sier Apeland.

24 prosent av Virke-bedriftene sier at markedssituasjonen deres er ganske eller svært dårlig nå. Særlig i byggevarehandelen og hus og hjem er det dystre tall. Der sier henholdsvis 47 og 42 prosent at situasjonen er dårlig.

Han sier at mange av de bakenforliggende årsakene til at det er uro i bransjene er internasjonale og vanskelige å gjøre noe med. Men det er politiske grep som er mulige å ta.

Onsdag kom nye tall som viser at prisveksten ikke avtar noe særlig. Den var på 6,4 prosent i april, ned 0,1 prosentpoeng. Det er skyhøyt over Norges Banks mål om en prisvekst på 2 prosent.

(©NTB)

Flere nyheter: