Menu
En bedriftsundersøkelse fra Nav Oslo viser at en av fire bedrifter i Oslo forventer å ansette flere det kommende året. Foto: Vidar Ruud / NTB

En av fire bedrifter i Oslo forventer å ansette flere det kommende året

26 prosent av virksomhetene i Oslo forventer å ansette flere medarbeidere det kommende året. Det kommer fram i en bedriftsundersøkelse fra Nav Oslo.

Av NTB | 09.05.2023 10:54:15

Økonomi og næringsliv: Årets bedriftsundersøkelse peker på en forventning om stabilitet i arbeidsmarkedet det kommende året. 61 prosent av bedriftene forventer samme bemanning som de har nå, 26 prosent forventer økt bemanning, mens 12 prosent forventer å nedbemanne.

Sammenlignet med i fjor er det færre virksomheter som forventer å ansette flere det kommende året, skriver Nav i en pressemelding.

– Dette henger trolig sammen med at vi det siste året har fått både økt prisstigning og økte renter. Det bidrar til at bedriftene er noe mer nøkterne i sine anslag når det gjelder å ansette flere. Nå er bedriftenes ansettelsesoptimisme omtrent som på nivået før koronapandemien, sier Thone Nordlund, direktør i Nav Oslo.

– Alt i alt forventer vi at flere bedrifter skal ansette enn nedbemanne fremover, og at netto sysselsettingsvekst det kommende året er på 14 prosent. Det er på nivå med landsgjennomsnittet, sier Nordlund.

* Eiendomsdrift, forretningsmessig og faglig tjenesteyting: Netto forventet sysselsettingsvekst på 42 prosent (46 prosent i fjor).

* Informasjon og kommunikasjon: Netto forventet sysselsettingsvekst på 33 prosent (48 prosent i fjor).

* Finansierings- og forsikringsvirksomhet: Netto forventet sysselsettingsvekst på 31 prosent (mot 33 prosent i fjor).

Undervisningssektoren er den eneste næringen som ikke er optimistisk med tanke på økt bemanning det kommende året.

For ett år siden forventet 35 prosent av bedriftene å ansette flere, og arbeidsmarkedet var preget av optimisme etter gjenåpningen av samfunnet etter koronapandemien.

Bedriftsundersøkelsen viser at nesten alle næringer i Oslo forventer sysselsettingsvekst det kommende året. Blant de største næringene i Oslo er dette de mest optimistiske:

(©NTB)

Flere nyheter: