Menu
Den europeiske menneskerettsdomstolens bygning i Strasbourg. Domstolen konkludere med at Russland har begått en rekke brudd på menneskerettighetene på Krim-halvøya siden annekteringen i 2014. Foto: Halvard Alvik / NTB

EMD: Russland har begått mange menneskerettsbrudd på Krim-halvøya

Russland har begått mange menneskerettsbrudd på Krim-halvøya siden landet okkuperte den i 2014, fastslår Den europeiske menneskerettsdomstolen (EMD).

Av NTB | 25.06.2024 12:23:31

Kriminalitet og rettsvesen: Det er Ukraina som har brakt saken til retten. Landets regjering mente at Russland har stått bak omfattende menneskerettsbrudd siden russerne okkuperte og annekterte Krim-halvøya i februar 2014.

Tirsdag fikk Ukraina medhold. Domstolen konkluderer med at Russland har brutt Den europeiske menneskerettskonvensjon blant annet når det gjelder retten til liv, forbudet mot umenneskelig og nedverdigende behandling, retten til religiøs frihet samt ytringsfrihet.

Tirsdagens kjennelse handlet ikke om selve annekteringen, men om handlinger som Russland har begått etterpå.

Russland ble kastet ut av Europarådet i kjølvannet av invasjonen av Ukraina i februar 2022. Det innebærer at landet ikke lenger er omfattet av Den europeiske menneskerettskonvensjon, som danner lovgrunnlaget for Menneskerettsdomstolen i Strasbourg,

Likevel kan domstolen behandle saker som dreier seg om hendelser før Russland ble utestengt. Saken som tirsdagens kjennelse handler om, skjedde i mars 2024.

Russland har tidligere avvist anklager om at de har begått menneskerettsbrudd og at de undertrykker politiske motstandere på den annekterte, ukrainske halvøya.