Menu
ARKIVBILDE: E. Solberg / Radio Haugaland

Elleve bilførere bøtelagt i Sveio

Høyeste hastighet ble målt til 80 km/t i 60-sonen da elleve bilførere mandag ettermiddag ble bøtelagt i en fartskontroll.

Av Egil M Solberg | 20.02.2023 17:39:10

Trafikk: Det var Utrykningspolitiet som avholdt fartskontroll på Tittelsnesvegen.

– Det ble utskrevet elleve forenklede forelegg, opplyser Sør-Vest politidistrikt.

Ingen ble i dag fratatt førerkortet.

Bryte fartsgrense:

60 km/t eller lavere, og fartsoverskridelsen er
til og med 5 km/t 1.100,-
til og med 10 km/t 3.000,-
til og med 15 km/t 5.400,- (2 prikker)
til og med 20 km/t 7.800,- (3 prikker)
til og med 25 km/t 12.100,- (3 prikker)
over 25 km/t Tap av førerkort
70 km/t eller høyere, og fartsoverskridelsen er
til og med 5 km/t 1.100,-
til og med 10 km/t 3.000,-
til og med 15 km/t 4.800,-
til og med 20 km/t 6.700,- (2 prikker)
til og med 25 km/t 9.100,- (3 prikker)
til og med 30 km/t 12.100,- (3 prikker)
til og med 35 km/t 14.500,- (3 prikker)
over 35 km/t Tap av førerkort
90 km/t eller høyere, og fartsoverskridelsen er
36 km/t til og med 40 km/t 15.100,- (3 prikker)
over 40 km/t Tap av førerkort


Andre regelbrudd i stigende størrelsesorden:

Glemt førerkort/vognkort/varseltrekant 500,-
Defekt speedometer 500,-
Horn med varierende styrke 500,-
Dekk med for lite mønsterdybde (per dekk) 1.000,-
Sommerdekk når vinterdekk er påbudt 1.000,-
Ulovlig kjøring med piggdekk 1.000,-
Manglende sikkerhetsbelte 1.500,-
Kjøre på motorvei/motortrafikkvei med kjøretøy med maks fart under 40 km/t 2.400,-
Ikke sikret barn under 15 år 3.250,- (2 prikker)
Manglende bruk av blinkelys 3.700,-
Feil/manglende bruk av lys 3.700,-
For dårlig sikt 3.700,-
For mange i kjøretøyet 3.700,-
Kjøre uten skilt 3.700,-
Manglende parkbrems kjøretøy u/3,5 tonn 3.700,-
Bryte sperrelinjer 5.900,- (3 prikker)
Kjøre på fortau, sykkelfelt, sykkelvei, gangvei 5.900,- (3 prikker)
Feil felt ved svinging 5.900,-
Manglende parkbrems kjøretøy o/3,5 tonn 7.500,-
Trimme motorsykkel (moped) 7.800,- (3 prikker)
Kjøre mot innkjøring forbudt 7.800,-
Svingforbud 7.800,-
Snuforbud 7.800,-
Påbudt kjøreretning 7.800,-
Påbudt kjørefelt 7.800,-
Påbudt rundkjøring 7.800,-
Kjøre i kollektiv 7.800,-
Kjøre i sambruksfelt 7.800,-
Kjøre mot enveikjøring 7.800,-
Kjøre i gågate 7.800,-
Ulovlige forbikjøringer 9.700,- (3 prikker)
Brudd på vikepliktsreglene 9.700,- (3 prikker)
Kjøre på rødt lys 9.700,- (3 prikker)
For kort avstand til forankjørende 9.700,- (3 prikker)
Bruk av elektronisk utstyr (blant annet mobil) 9.700,- (3 prikker)

Prikker:

8 prikker i løpet av 3 år gir tapt førerkort i 6 måneder. En prikk står i 3 år. Varselbrev sendes etter 4 prikker.

Fører med prøveperiode for førerrett i klasse B, registreres med dobbelt antall prikker for hver overtredelse begått i prøveperioden.

Bøter for syklende

Sykle uten lys 1.750,-
Sykle på rødt 1.750,-
Sykle mot innkjøring forbudt 1.750,-
Sykle mot generelle forbudsskilt 1.750,-
Sykle på motorvei og motortrafikkvei 1.750,-

Promillekjøring

Her spiller forhold inn, så det finnes ingen fasitsvar. Men utgangpunktene er slik:

0,2-0,5 promille: 1,5 månedslønn, normalt ikke fengsel

0,5-1,2 promille: 1,5 månedslønn, normalt betinget fengsel, minimum 1. års inndragning av førerkort

Over 1,2 promille: 1,5 månedslønn, ubetinget fengsel 21 dager, 2-5 års inndragning av førerkort

Flere nyheter: