Menu
Aker brygge og Oslo sett fra lufta. Særlig overflatevannet er nå preget av lavere saltinnhold enn normalt, på grunn av vannmassene som hal flommet ned dalfører og elver og ut i Oslofjorden etter ekstremværet. Foto: Terje Pedersen / NTB

Ekstremværet «Hans» påvirker saltmengden i Oslofjorden – Sørlandet står for tur

De store vannmengdene fra ekstremværet «Hans» skylles nedover vassdragene, renner ut i Oslofjorden og påvirker saltholdigheten i havet.

Av NTB | 18.08.2023 15:24:26

Vær: Ferskvann og brakkvann i havvannet langs kysten og i fjordene kan føre til algeoppblomstring, fjordformørkelse og lavere oksygennivå. Havforskningsinstituttet (HI) overvåker derfor situasjonen, for å vite hvordan fersk- og brakkvannet etter «Hans» vil spre seg og hvilke områder som blir mest utsatt.

HI opplyser at konsekvensene av ekstremværet nå begynner å bli målbare i Oslofjorden. De har analysert hvor salt sjøvannet er i ulike områder av Oslofjorden 13. august 2023, og sammenlignet med samme dag i fjor.

Det er nå påfallende forskjell i saltholdigheten i Oslofjorden, sammenlignet med for ett år siden. HI-forsker Jon Albretsen sier alt dette vannet fra de store elvene hovedsakelig er på vei sørvestover og vil blande seg inn langs sørlandskysten.

– Hele sørlandskysten vil merke at det kommer noe mindre salt i vannet som strømmer langs kysten, sier Albretsen, men understreker at det ikke blir helt ekstraordinær tilstand. Saltinnholdet varierer også ellers.

(©NTB)

Flere nyheter: