Menu
Skipresident Tove Moe Dyrhaug. Foto: Ole Martin Wold / NTB

Ekstraordinært skiting i 2025

Skitinget besluttet lørdag at det i 2025 skal avholdes et ekstraordinært ting. Der skal det gjennomføres en total organisasjonsgjennomgang i Norges Skiforbund.

Av NTB | 08.06.2024 16:43:06

Sport: Det var kretsleder i Akershus Skikrets, Erik Solberg, som foreslo følgende forslag:

«Skitinget pålegger skistyret å opprette et organisasjonsutvalg som gjør en total gjennomgang av skiforbundet organisasjon. Utvalget skal være bredt sammensatt med medlemmer både fra egen organisasjon, men også medlemmer utenfra».

Skistyret må oppnevne et utvalg innen 1. september 2024.

Det gjennomføres et ekstraordinært ting digitalt våren 2025 som minimum behandler sak om styresammensetning og ansvarsfordeling mellom grener, kretser, komiteer og skistyret.

Det var 78 representanter som stemte for Akershus sitt forslag, mens 13 representanter stemte imot.

(©NTB)