Menu
Arkivbilde: Privat

Eksplosiv økning i avgifter på vann og kloakk

Karmøy kommune har kunngjort en prisøkning på hele 37 prosent på vann- og avløpsgebyrene. Det får distriktsleder i forbrukerorganisasjonen Huseierne, Knut Magnus Haavik, til å reagere.

Av Egil M Solberg | 11.07.2023 20:01:55

Avgifter: Haavik uttrykker bekymring for privatøkonomien til vanlige husholdninger, da de allerede sliter med kraftige renteøkninger, høye strømpriser og generell prisstigning.

Han mener det er en grense for hvor mye vanlige boligeiere kan takle i økte utgifter og oppfordrer kommunene til å ta grep for å unngå unødvendig dyre løsninger.

Størst økning i Sauda

Ifølge Haavik vil innbyggerne i Sauda oppleve den høyeste økningen, med en prisøkning på 3.716 kroner sammenlignet med fjoråret, tilsvarende en økning på 33 prosent.

I Tysvær vil prisen øke med 9 prosent og ende på 15.328 kroner.

Haavik peker på Nord-Rogaland som spesielt utsatt for prisstigningene og mener at staten må ta en del av kostnadene knyttet til vedlikeholdsetterslepet innen vann og avløp.

Haavik mener det mangler krav om å finne smartere, bedre og mer kostnadseffektive løsninger.

Flere nyheter: