Menu
Kjetil Lund i NVE presenterer nye områder for havvind. Foto: Terje Pedersen / NTB

Ekspertgruppe peker på 20 nye områder for havvind

En NVE-ledet gruppe anbefaler regjeringen 20 nye områder som egner seg til havvind. Arealet er inntil 13 ganger større enn nødvendig for å nå regjeringens mål.

Av NTB | 25.04.2023 15:53:59

Økonomi og næringsliv: – Det arbeidet som nå er lagt fram, viser at vi har områder på norsk sokkel som gjør det mulig å levere på regjeringens ambisjon om å tildele 30 GW innen 2040. Det målet er realistisk, det er oppnåelig, sier olje- og energiminister Terje Aasland (Ap).

Tirsdag fikk han en rapport fra en ekspertgruppe ledet av Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE). De mener det er veldig stort potensial for utbygging av vindkraft på norsk sokkel.

– Områdene er geografisk spredt langs hele kysten. Totalt er det identifisert arealer tilsvarende 54.000 kvadratkilometer. Dette er 6 til 13 ganger mer enn det nødvendige utbyggingsarealet for 30 GW, heter det i rapporten.

Neste steg i prosessen er eventuelle konsekvensutredninger av nye områder.

– Utfordringer er det, men mulighetene er mange, sier Aasland.

– Vi har sett på områder med gode vindressurser og hvor vi mener at konfliktpotensialet er minst, forklarte Lund.

– Områdene har rom for mye mer enn 30 GW, men det vil ganske sikkert krympe mer underveis, understreket han.

NVE-sjefen påpeker også at det først må gjøres konsekvensutredninger før eventuelle tildelinger.

– Selv om det nå er gjort et omfattende og grundig arbeid, så er ingen av de områdene vi nå legger fram, gryteklare for utbygging, understreker Lund.

Ekspertgruppen har både sett på nye områder – og på hvordan man kan øke utnyttelsen av Sørlige Nordsjø II og Utsira Nord, altså områdene hvor det allerede er vedtatt utbygging.

Ved Sørlige Nordsjø II mener gruppen at kapasiteten kan økes med mellom 2,7 GW og 8,5 GW. Ved Utsira Nord mener gruppen at kapasiteten kan utvides med 750 MW.

Disse områdene mener de kan tildeles allerede i 2025.

Fiskeridirektoratet opplyser at de har jobbet for at viktige fiskeområder blir tatt vare på.

– Vi mener vi har fått gjennomslag for mange av våre innspill i prosessen, og de aller fleste av områdene som nå blir foreslått ligger utenfor de viktigste fiskeområder, sier fiskeridirektør Frank Bakke-Jensen.

Interesseorganisasjonen Fiskebåt er overrasket over hvor store områder som er avsatt til havvind i rapporten.

– Foreløpig er det for tidlig å si noe om hvilke konsekvenser dette kan få for fiskerinæringen, sier administrerende direktør Audun Maråk i Fiskebåt.

Han varsler at de nå må gjøre en grundig gjennomgang av forslaget.

– Det kommer fram av rapporten at en rekke av områdene er lagt midt i fiskefelt og i gyteområder. Havvind midt i matfatet må være uaktuelt, sier hun.

Rødt er det eneste partiet på Stortinget som er imot havvind.

MDGs Rasmus Hansson mener rapporten gir et svært viktig grunnlag for videre havvindutbygging.

– For MDG er det helt avgjørende at naturhensyn vektes tyngst, og at havvindutbyggingen gjøres naturpositiv eller med minimale naturinngrep, sier han.

Områdene ekspertgruppen mener kan egne seg for vindkraft er spredt langs stort sett hele kysten, men det er ingen felt i området utenfor Lofoten, og et stykke nord og sør for dette området.

NVE-sjef Kjetil Lund var tirsdag til stede på en pressekonferanse hvor funnene fra ekspertgruppen ble vist til olje- og energiministeren.

Rapporten er utarbeidet av flere direktorater i samarbeid med faglige etater.

En rekke samfunnshensyn skal ivaretas når vindkraften bygges ut. Derfor har både Miljødirektoratet, Oljedirektoratet, Fiskeridirektoratet, Forsvarsbygg og Kystverket vært med i ekspertgruppen – i tillegg til flere fagmiljøer.

Miljø- og energipolitisk talsperson i Rødt, Sofie Marhaug, er imidlertid ikke overbevist om at fisken er ivaretatt.

Flere nyheter: