Menu
Den ekskluderte Frp-politikeren Lars Petter Solås får likevel ikke fritak fra valglistene i Oslo til høsten. Vedtaket fra Kommunaldepartementet er endelig. Foto: Fremskrittspartiet / NTB

Ekskludert Frp-topp må stå på valglista i Oslo

Den ekskluderte Frp-politikeren Lars Petter Solås får likevel ikke fritak fra valglistene i Oslo til høsten. Vedtaket fra Kommunaldepartementet er endelig.

Av NTB | 19.06.2023 11:29:53

Politikk: Det går fram i et vedtak fra Kommunaldepartementet. NRK hadde saken først.

Solås er Frps toppkandidat i Oslo. Han ble ekskludert fra partiet etter «uønsket atferd» på et nachspiel etter partiets landsmøte. I ettertid har han dannet en ny, uavhengig gruppe i Oslo bystyre.

– Mitt klare ønske var å få fritak fra listen, og jeg er skuffet over at jeg ikke fikk fritaket, men nå har jeg ikke noe annet valg enn å godta avgjørelsen fra departementet, sier Solås til NTB.

Solås sier det vil ta litt tid for ham å områ seg med tanke på den nye situasjonen, men understreker at det er Magnus Birkelund som for alle praktiske formål er førstekandidat for Frp.

– Han er en glimrende toppkandidat med hjerte for Oslo, og jeg vil fortsatt gjøre alt for å ikke stå i veien for at han og Frps politikk får mest mulig gjennomslag.

«Valgstyret i Oslo kommunes vedtak om godkjenning av listeforslag til kommunestyrevalget i Oslo fra Fremskrittspartiet, opprettholdes med den endring at Lars Petter Solås skal stå som kandidat», heter det i vedtaket.

Solås varslet at han ville trekke seg fra valglistene til Frp 16. mai. Fristen for dette gikk ut 2. mai, men både valgstyret og bystyrets sekretariat i Oslo vedtok likevel at Solås fikk fritak.

Dagsavisen-spaltist Magnus Forsberg står bak en av klagene.

Han viser til et brev fra Kommunaldepartementet til Steinkjer kommune der departementet skriver at det bare er mulig å trekke seg hvis det skyldes forhold vedkommende «ikke hadde herredømme over og heller ikke kunne forutse».

– Så merker vi nå at departementet er uenig i den lovfortolkningen vi hadde. Det må vi bare ta til etterretning, sier hun.

Borgen innrømmer også at hun ble overrasket over beslutningen.

– Det vi i valgstyret nå gjør, er at vi setter Solås opp igjen på førsteplass. Det må vi selvfølgelig gjøre. Dette er et endelig vedtak fra departementet, sier Borgen til kanalen.

Selv sier Solås at han er skuffet over vedtaket.

Solås fikk først tillatelse til å trekke sitt kandidatur, før valgstyret i Oslo mottok klager. Saken måtte derfor behandles på nytt. Kommunaldepartementet var klageinstans og tok den endelige avgjørelsen.

«Avgjørelsen om å frata Solås medlemskapet i Fremskrittspartiet ble tatt etter at fristen for å levere erklæring om fritak satt av valgstyret i Oslo hadde passert, og § 15–5 fjerde ledd kommer derfor ikke til anvendelse. På denne bakgrunn finner departementet at listeforslaget fra Fremskrittspartiet skulle vært godkjent med Lars Petter Solås som kandidat», konkluderer departementet.

Ordfører og leder i valgstyret, Marianne Borgen (SV), sier til NRK at de vurderte situasjonen ut fra sitt beste skjønn sammen med sin administrasjon.

Flere nyheter: