Menu
Eirik Jensen er så nedkjørt fysisk og psykisk at Kriminalomsorgen har funnet grunnlag for å erklære ham soningsudyktig. Samboeren Ragna Lise Vikre sier til NTB at det tidligere politilederen er nedkjørt. Foto: Geir Olsen / NTB

Eirik Jensen erklært soningsudyktig – blir midlertidig løslatt

Narkotika- og korrupsjonsdømte Eirik Jensen blir midlertidig løslatt av helsemessig årsaker. Han flytter hjem og skal følges opp av krisepsykiatere og lege.

Av NTB | 13.03.2023 13:44:03

Kriminalitet og rettsvesen: Den tidligere politilederen blir hentet hjem allerede i ettermiddag etter å ha blitt kjent soningsudyktig. Jensen er sterkt redusert og nedkjørt etter å ha sittet i bak lås og slå siden dommen mot ham falt i Borgarting lagmannsrett sommeren 2020.

– Jeg skal bidra så godt jeg kan med å få ham på beina igjen. Han er veldig redusert, sier samboeren Ragna Lise Vikre til NTB.

Eirik Jensen (65) løslates i første omgang seks måneder, i det som kalles et straffeavbrudd. Kriminalomsorgen kan beslutte at gjennomføringen av straffen skal avbrytes blant annet hvis domfeltes helsetilstand tilsier det, skriver VG, som var først ute med nyheten om løslatelsen.

– Jeg er veldig glad for at kriminalomsorgen har tatt en fornuftig avgjørelse. Det viktigste nå er få Eirik på beina igjen, både fysisk og psykisk. Det handler først og fremst å få ham til å falle til ro og inn i mer normale rutiner, få trent litt og gå turer i skogen, sånne ting, sier Vikre.

– Han flytter hjem og skal følges opp av fastlege og krisepsykiatere, samt oss som advokater, sier advokat John Christian Elden til NTB.

Den tidligere polititoppen ble i 2020 dømt til 21 års fengsel for grov korrupsjon og medvirkning gjennom rundt ti år til innførsel av flere tonn hasj. Borgarting lagmannsrett fant det bevist at Jensen hjalp narkotikadømte Gjermund Cappelen i hans mangeårige virksomhet med å smugle store mengder narkotika inn i landet.

Kriminalomsorgen kan ikke uttale seg om saken på grunn av taushetsplikt.

Fagdommerne satte juryens kjennelse til side kort tid etter, noe som innebar at hele saken måtte opp til ny behandling.

– Vi har jobbet over tid med denne løslatelsen, som har vært svært viktig helsemessig for Jensen, og måttet prioriteres fremfor gjenåpningsspørsmålet. Nå vil han få tid til å arbeide videre med straffesaken i fred og ro, og gjenvinne sin helse. Det er en klok avgjørelse fra Kriminalomsorgens side, sier Elden til VG.

Jensens anke til Høyesterett ble ikke tillatt fremmet senhøsten 2020. En påfølgende klage til Den europeiske menneskerettighetsdomstolen (EMD) for brudd på retten til en rettferdig rettergang ble også avvist.

Hun har stått ved Jensens side gjennom hele straffeprosessen og skal selv hente ham i fengselet mandag ettermiddag. Etter hjemkomsten skal han følges tett av helsepersonell, advokater og støttepersoner.

Jensen har siden straffeprosessen mot ham startet for snart ti år siden, nektet straffskyld og ble til dels trodd av juryen i Borgarting lagmannsrett. Den fant ham skyldig i grov korrupsjon, men frikjente ham for medvirkning til innførsel av hasj. Men gleden var kortvarig.

Flere nyheter: