Menu
Forsyningsfartøyet Viking Energy. (Foto: Eidesvik Offshore)

Eidesvik Offshore leverer sterkeste kvartalsresultat på syv år

Et godt offshoremarked bidro til at Eidesvik Offshore presenterte sitt beste kvartalsresultat på syv år.

Av Egil M Solberg | 22.05.2024 07:49:42

Eidesvik: Med en flåteutnyttelse på 96 prosent, oppnådde selskapet inntekter på 183 millioner kroner og en EBITDA på 67 millioner kroner i første kvartal 2024.

Dette tilsvarer en vekst på henholdsvis 37 og 142 prosent sammenlignet med samme periode i fjor.

Konsernsjef Gitte Gard Talmo uttrykte stolthet over resultatene i kvartalsrapporten som ble lagt frem onsdag, skriver Finansavisen.

Samtidig kunne Bømlo-rederiet melde om den sterkeste ordreboken på ni år, som nådde 2,84 milliarder kroner ved kvartalets slutt, en økning på 44 prosent.

På grunn av de positive resultatene og utsiktene har styret besluttet å foreslå et utbytte på 25 øre per aksje, en sjeldenhet i offshorenæringen, skriver avisa.

Selskapet har også satset på nybygg og bestilt et subseaskip med en partner, med opsjon på fire til. Ved utgangen av kvartalet hadde Eidesvik Offshore en netto rentebærende gjeld på 443 millioner kroner ifølge Finansavisen.

Flere nyheter: