Menu
I fjor vår ble det innført strenge restriksjoner på bruk av innleid arbeidskraft på byggeplasser. Nå skal Efta-domstolen avgjøre om forbudet er i tråd med EØS-avtalen. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB

Efta vil felle sin dom om innleieforbudet over sommeren

Strider det norske innleieforbudet mot EØS-avtalen eller ei? Efta-domstolen kan avgjøre saken en gang mellom juli og oktober.

Av NTB | 21.06.2024 05:53:08

Kriminalitet og rettsvesen: Det får NTB opplyst av saksøkernes advokat Nicolay Skarning. Han representerer de 16 bemanningsforetakene som har gått til sak mot regjeringen fordi de mener reglene for innleid arbeidskraft strider med EØS-avtalen.

– Vi har fått beskjed om at uttalelse fra Efta-domstolen faller mellom seks og ni måneder etter foreleggelsen, sier Skarning til NTB.

Saken ble forelagt Oslo tingrett 26. januar i år.

Onsdag denne uka var det muntlig høring om saken i Efta-domstolen. Den tok hele fire timer, sier Skarning.

– Dommerne hadde på forhånd stilt 23 kritiske spørsmål, sier han.

Både saksøkerne, Eftas overvåkingsorgan Esa og EU-kommisjonen mener at det norske innleieforbudet strider mot EØS-avtalen.

Regjeringen mener på sin side at innleieforbudet er innenfor handlingsrommet.

Innleieforbudet har vært et av regjeringens mest prestisjetunge grep – og en av LOs hjertesaker.

Bemanningsforetakene tok saken videre til Høyesteretts ankeutvalg, som opphevet lagmannsrettens kjennelse.

En ny kjennelse i tingretten vil først komme etter at Efta-domstolen har sagt sitt.

Esa har i tillegg reist en egen, parallell sak mot Norge om innleieforbudet, ifølge Rett24.

I april i fjor strammet regjeringen inn reglene for innleid arbeidskraft. Det innebar blant annet et forbud mot innleie av arbeidstakere fra vikarbyråer for å utføre midlertidig arbeid.

Både Oslo tingrett og Borgarting lagmannsrett har slått fast at innleieforbudet ikke er i strid med EØS-avtalen.

(©NTB)

Flere nyheter: