Menu
Foto: AP / NTB

Effektiv massehåndtering på Haugalandet

I dag finnes det ingen omforente planer på Haugalandet for å håndtere overskuddsmasser av stein, grus, jord eller torv i anleggsarbeid. Det skal det nå gjøres noe med.

Av Egil M Solberg | 14.03.2023 10:49:50

Kommune og miljø: Det er ikke uten konsekvenser å dumpe overskuddsmasser av stein, grus, jord eller torv i anleggsarbeid. Konsekvensene er mange, blant annet:

– Store klimagassutslipp og kostnader knyttet til unødig frakt av masser over lange avstander
– Spredning av fremmede arter som følge av ulovlig og uklok deponering av masser
– De som har behov for masser får det ikke
– Forringelse av naturarealer
– Ødelagt matjord

I dag, tirsdag, avholdes et seminar med 150 påmeldte. Her deltar både bønder, grunneiere, entreprenører og offentlig administrasjon.

Formålet med seminaret er å synliggjøre hvordan disse utfordringene kan løses med økt kunnskap, lokale og regionale planer samt bedre dialog mellom relevante aktører.

Størsteparten av seminaret vil dreie seg om bruk av overskuddsjord til landbruksformål.

Foredragene vil ellers ta for seg regelverket knytta til massehåndtering, gjenvinning av masser i praksis og fremtidige planer for massehåndtering.

Seminaret arrangeres på Quality Hotel Maritim i Haugesund.

Arrangør er Klimanettverket på Haugalandet. Nettverket består av kommunene Haugesund, Karmøy, Tysvær, Sveio, Bokn, Utsira og Vindafjord.

Det er bevilget økonomisk støtte fra Statsforvalteren i Rogaland til gjennomføringen.

Flere nyheter: