Menu
FOTO: Edda Wind / Vard

Edda Wind investerer nesten 3 milliarder

Edda Wind bestiller fire nye CSOV-er, og styrker posisjonen som verdens ledende C/SOV-leverandør. Investeringene beløper seg til nesten 3 milliarder kroner.

Av Egil M Solberg | 03.03.2023 09:22:50

Næringsliv: Edda Wind har bestilt fire «commissioning service operation»-fartøy (CSOV) nybygg.

De to første fartøyene, levert fra Vards norske verft, er forventet å bli levert i Q1’2025, den tredje i Q2’2025, og den fjerde i Q1’2026, begge levert fra Vards Vung Tau verft i Vietnam.

Selskapet har også sikret seg alternativer for ytterligere 2 + 2 CSOV-er.

Med levering av disse ytterligere fire nybyggene vil Edda Wind forbedre sin
posisjon som den ledende leverandøren av offshore vindtjenester, med en flåte på fartøyer (hvorav to fartøyer er i drift, og fem til forventes å gjøre det settes i drift i 2023.

Fartøyene av Vard 4 25 design er designet eksklusivt for Edda Vind i samarbeid mellom bedriftene. Fartøyene skal klargjøres for null-utslippsoperasjoner basert på et Liquid Organic Hydrogen Carrier (LOHC) konsept i tillegg til å være metanolklar.

Enova bidrag vil være vesentlig for å oppnå nullutslippsoperasjoner.

Fartøyene vil fungere som moderfartøy for vindturbinteknikere som de
utføre igangkjørings- og vedlikeholdsarbeid på vindturbinene.

101 behagelig hytter og fellesarealer av høy standard kan romme opptil 95 teknikere og 25 marine mannskaper om bord.

Anti-helling og rullereduksjonssystemer vil gi god arbeidsforhold om bord. Det bevegelseskompenserte landgangssystemet med en justerbar pidestall vil sikre trygge og optimale koblinger til turbinene, også i tøffe værforhold.

Designet er optimalisert for drivstoffeffektivitet og effektiv logistikkdrift for turbinteknikerne.

Edda Wind har til hensikt å finansiere skipene gjennom en kombinasjon av gjeld og egenkapital.

En rettet emisjon på NOK 1.200 millioner vil dekke egenkapitaldelen av finansieringen.

De fire største aksjonærene i Edda Wind, Østensjø Wind AS 120 millioner kroner,
Wilhelmsen New Energy AS 300 millioner kroner, Geveran Trading Co Ltd 275 kroner millioner og EPS Ventures Ltd NOK 275 millioner, har allerede forpliktet seg til ca 1 milliard kroner av plasseringen. Selskapet har gode relasjoner til sine banker og forventer at fartøyene er fullfinansiert i god tid før levering.

– Jeg er veldig stolt av transaksjonen Edda Wind har inngått og av det nye fartøyet bestillinger. Dette manifesterer selskapets posisjon som den ledende C/SOV-eieren og operatør i markedet.

– En større flåte gagner Edda Winds evne til å tilby sine kunder fleksibilitet og beredskap og muliggjør en meningsfull tilstedeværelse i den lovende kort-/mellom sikt marked. Videre forventer Edda Wind å dra nytte av skala i å oppnå attraktiv finansiering samt lavere driftsutgifter og overtallighet i vår
driften, sier Kenneth Walland, administrerende direktør i Edda Wind

Flere nyheter: