Menu
Tirsdagens kjennelse er et nederlag for Trump og gjør at den kommende rettssaken stort sett vil dreie seg om hvor mye han og hans medtiltalte må betale i erstatning. Foto: Artie Walker Jr. / AP / NTB

Dommer: Trump har gjort seg skyldig i bedrageri i New York – forretningslisensen dras inn

USAs ekspresident Donald Trump gjorde seg over flere år skyldig i bedrageri ved å lyve om verdien av sine eiendeler, slo en dommer i New York fast tirsdag.

Av NTB | 27.09.2023 09:32:18

Politikk: Dommer Arthur Engoron i Manhattan mener at Trump gjentatte ganger løy om verdien av sine eiendeler overfor banker og forsikringsselskaper. Ifølge Engoron overspilte Trump verdien av eiendelene med opp til 3,6 milliarder dollar.

– Disse dokumentene inneholder åpenbart falske verdianslag som de tiltalte brukte i forretninger, skriver Engoron i den 35 sider lange kjennelsen.

Trump Organization fratas samtidig forretningslisensen og får ikke drive virksomheten i New York.

James mener de i tillegg til falske opplysninger om formuen, også har løyet om verdi på eiendommer med hensikt å skaffe seg lån og bekreftelser på at lån er nedbetalt, få forsikringsytelser og å betale lavere skatt. Blant annet dreier det seg om boligen Mar-a-Lago i Florida og toppleiligheten i Trump Tower på Manhattan i New York.

James’ søksmål er sivilt, da påtalemyndigheten i Manhattan ikke har tatt ut tiltale mot Trump for de samme påstandene. Trump og familien risikerer med det ikke fengselsstraff.

Bedragerikjennelsen dreier seg om hovedpunktet i søksmålet til James, men ytterligere seks punkter gjenstår. Rettssaken skal gå uten jury.

Saken går for retten fra 2. oktober og ventes å kunne vare til ut desember. Tirsdagens kjennelse er et nederlag for Trump og gjør at den kommende rettssaken stort sett vil dreie seg om hvor mye han og hans medtiltalte må betale i erstatning.

James har bedt om minst 250 millioner dollar i erstatning.

Trump har hele tiden hevdet sin uskyld og karakteriserer søksmålet som en heksejakt.

New Yorks justisminister Letitia James saksøkte i fjor både Trump, barna Ivanka, Eric og Donald junior samt familiebedriften Trump Organization. De anklages blant annet for å ha oppgitt falske opplysninger om størrelsen på sin formue for å berike seg selv.

Kjennelsen fra dommer Engoron kommer før selve rettssaken starter. I flere land som praktiserer såkalt «common law», kan man i enkelte tilfeller be om å få en avgjørelse fra dommeren i forkant av en rettssak dersom det ikke er noen reell tvist om faktum i saken.

Flere nyheter: