Menu
En gruppe kvinner som har verdt gjennom traumatiserende og farlige graviditeter siden abortloven trådte i kraft i fjor, har saksøkt delstaten Texas. Hovedsakssøker Amanda Zurawski nummer to fra venstre. I midten deres advokat Molly Duane utenfor tingretten i Travis County, Austin 19. juli. Foto: Eric Gay / AP / NTB

Dommer i Texas gir midlertidig unntak fra abortforbud

Leger i Texas som behandler kompliserte graviditeter, får unntak fra abortforbudet, heter det i en midlertidig kjennelse fra en av delstatens domstoler.

Av NTB | 05.08.2023 04:34:37

Sosiale forhold: Kjennelsen ble kunngjort av dommer Jessica Mangrum i tingretten i Austin fredag. Hun begrunner det med uklarhet om unntak for nødssituasjoner i abortforbudet i delstaten, som trådte i kraft i fjor.

En gruppe leger og kvinner som nylig er nektet abort under kompliserte graviditeter, har gått til søksmål mot delstaten for å få prøvet forbudet i retten.

Unntaket gjelder i Texas fram til hele søksmålet er avklart, eventuelt til en høyere rettsinstans kommer til en annen konklusjon.

Zurawski mistet barnet sitt og var selv nær ved å dø etter å ha blitt nektet abort.

– Domstolen finner at det er usikkerhet om unntaksbestemmelsene tillater en lege å yte aborthjelp i god tro og i samråd med pasienten, når den gravide er i en medisinsk tilstand som utarter, skriver dommeren.

Som eksempel nevnes risiko for infeksjoner der fosteret trolig ikke vil overleve etter fødselen, og hvor kvinnens sykdom ikke kan behandles effektivt under graviditet. Det nevnes også tilfeller hvor det kreves gjentatte gjennomgripende tiltak dersom graviditeten ikke avbrytes.

Dette er nå trolig det første søksmålet i USA etter opphevelsen hvor kvinner som er nektet abort, tar myndighetene til retten.

Søksmålet har ikke som direkte mål å få opphevet abortforbudet, men søker å framtvinge mer tydelighet om unntakene. Kjennelsen fredag ses på som en stor seier, og abortforkjempere saken kan danne presedens for å svekke restriksjonene i andre steder hvor republikanere har innført strenge abortlover.

Myndighetene i Texas er ventet å anke kjennelsen. De mener unntaksreglene er tydelige nok og at legenes frykt for å bli straffeforfulgt er ubegrunnet.

– For første gang på lenge gråt jeg av glede da jeg hørte nyhetene. Dette er nøyaktig det vi ville oppnå. Det er derfor vi valgte å gå gjennom smerten og traumaet igjen og igjen – for å dele våre erfaringer og skaden forårsaket av disse forferdelige lovene, sier Amanda Zurawski, som er hovedsakssøker, til nyhetsbyrået AP.

I fjor opphevet amerikansk høyesterett Roe vs. Wade-kjennelsen fra 1973, som sikret føderal rett til abort. I etterkant har flere stater strammet kraftig inn.

(©NTB)

Flere nyheter: